De Poolse president Andrzej Duda heeft 16 augustus dit jaar aangekondigd dat de volgende parlementaire verkiezingen zondag 13 oktober plaats zullen vinden. Ook de in het buitenland wonende Polen mogen stemmen. Deze keer mag het echter alleen persoonlijk gestemd worden i.t.t. de voorgaande jaren wanneer het tevens schriftelijk gestemd mocht worden.

Deze keer zijn der de volgende grote spelers:

  • Prawo i Sprawiedliwość – Recht en Rechtvaardigheid, afgekort PiS. Deze partij heeft tegenwoordig de meerderheid in het parlement. Zij hebben o.a. de volgende politieke standpunten: harde straffen voor misdaden, integratie met EU onder voor Polen gunstige voorwaarden, herinvoering van de doodstraf, beperken van de abortuswet (lees hier), behouden van sterke banden met de VS, het huwelijk moet gedefinieerd worden als een verbintenis tussen man en vrouw. Om een paar op te noemen.
  • Koalicja Obywatelska – de Burger Coalitie, afgekort KO – deze partij bestaat uit de twee partijen Burgerplatform en Modern Polen. Deze coalitie is voornamelijk pro-Europese Unie, pro-abortus en pro-migratie. Hier moet je aan de Nederlandse VVD of D66 denken.
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość – Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid, afgekort Confederatie. Zij representeren o.a. de volgende politieke standpunten: handhaving van de nationale valuta, d.w.z. de zloty, afschaffing van de inkomstenbelasting, herinvoering van de doodstraf voor buitengewone overtredingen, beperking van de immigratie uit de niet-Europese landen, decentralisatie van de staat en vermindering van de bureaucratie, bescherming van het menselijk leven vanaf het begin tot het eind, verzet tegen de LHBT-activiteiten, verzet tegen de Amerikaanse wet JUST (Act s. 447), liberalisering van wet wapens en munitie.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – Poolse Volkspartij, afgekort PSL. Deze partij is van het centrum en sinds 1990 op de politieke bühne aanwezig. Zij komen op voor de belangen van de boeren (tenminste dat zeggen ze). De partij is tegen abortus, tegen de terugkeer van de doodstraf en tegen de Poolse bemoeienis in Iraq onder de Amerikaanse vlag. Tegelijkertijd pleiten zij voor de dienstplicht en voor het behouden van de inkomstenbelasting stelsel.
  • Lewica – Links. Dat is een coalitie van drie partijen: Sojusz Lewicy Demokratycznej – Alliantie van Democratisch Links, afgekort SLD, Razem – Samen en Wiosna – Lente. Dat is eigenlijk een samenwerking van de Nederlandse Socialistische Partij en Partij van de Arbeid. Zij hebben o.a. de volgende politieke standpunten: zaken als onderwijs en gezondheidszorg horen onder de hoede van de staat te blijven, verhoging van de minimumloon. Ze zijn voor de verzorgingsstaat, voor de opheffing van Nationaal Herinneringsinstituut, tegen de invoering van de doodstraf.

En hoe staan ze allemaal voor in de peilingen? De kiesdrempel is 5%. Ik heb verschillende bronnen vergeleken en de bovengenoemde partijen kunnen op deze steun van de Poolse bevolking rekenen:
PiS tussen 42% en 45%
KO tussen 22 en 26%%
Confederatie tussen 3% en 5%
PSL tussen 6% en 8%
Links ongeveer 13%