Categorie bekijken

Wonen en werken in Polen

Hoogste inflatie in Polen in 21 jaar

Inflatie domineert momenteel het economische nieuws in Polen. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek in Polen (GUS – Główny Urząd Statystyczny) bedroeg de inflatie in maart 10,9%. Hiermee is de inflatie licht gestegen ten opzichte van februari van dit jaar. Niet alle prijzen stijgen even sterk. Het inflatiecijfer was al meer dan 20 jaar stabiel in Polen….

Homeschooling in Polen

Volgens de statistieken van het Ministerie van Onderwijs van september 2017 was het aantal kinderen in Polen dat thuisonderwijs kreeg 13.955, een stijging van 26% ten opzichte van het jaar daarvoor (bron). In het schooljaar 2021/2022 zijn het er bijna 19.000. Dat is een stijging van meer dan 30%. Hoe zou je deze toename kunnen verklaren? Na een uitgebreid artikel…

Onderwijssysteem in Polen

Het Poolse onderwijssysteem bestaat uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs (ook wel middelbare school genoemd) en vervolgonderwijs. In de eerste instantie lijkt het op het Nederlandse onderwijssysteem, echter zijn er grote verschillen. Dus hoe zit het Poolse onderwijs in elkaar? Kinderdagverblijf De opvang van de kinderen tot 3 jaar is nog niet zo populair in Polen als in Nederland. Dit vanwege een goede regeling van ouderschapsverlof….

Nuttige informatie van onze energieleverancier

Op 13 januari 2022 hebben we de volgende informatie van onze energieleverancier ontvangen. Geacht heer/mevrouw, In 2022 gelden er nieuwe verkoop- en distributietarieven van elektriciteit voor de huishoudens. De redenen voor de stijging van de elektriciteitsprijzen De prijs van elektriciteit hangt voornamelijk af van de productiekosten. Het belangrijkste onderdeel zijn de kosten die we maken in verband met het klimaatbeleid…