In dit blog presenteer ik een lijst van rechtszaken inzake de boetes opgelegd door Sanepid (het Poolse RIVM). De boetes werden uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje, voor het zich vrijelijk verplaatsen en voor het zich niet houden aan de quarantaine. De motivering van de beslissingen wordt op een latere datum gepubliceerd.

Het gaat, onder andere, om de volgende rechtszaken:
VII SA/Wa 1639/20 – boete van 15.000 PLN werd opgelegd wegens overtreding van de quarantaineplicht
VII SA/Wa 1479/20 – boete van 5.000 PLN werd opgelegd voor het zich vrijelijk verplaatsen
VII SA/Wa 1337/20 – boete van 20.000 PLN werd opgelegd wegens de overtreding van de quarantaineplicht
VII SA/Wa 1338/20 – boete werd opgelegd voor het zich vrijelijk verplaatsen

De boetes werden geseponeerd!

En verder…

De volgende rechtszaken: VII SA/Wa 1188/20, VII SA/Wa 1189/20, VII SA/Wa 1190/20 en VII SA/Wa 1191/20 werden door de Poolse burgers gewonnen wegens de overtreding van de quarantaineplicht. De boetes werden geseponeerd en de kosten moeten door de staat vergoed worden.

En nog een paar voorbeelden…

VII SA/Wa 1566/20 – boete van 5.000 PLN voor het niet dragen van een mondkapje geseponeerd
VII SA/Wa 1625/20 – boete van 30.000 PLN wegens de overtreding van de quarantaineplicht geseponeerd
VII SA/Wa 1671/20 – boete van 5.000 PLN voor het niet dragen van een mondkapje geseponeerd

In totaal werden er 31 boetes geseponeerd: 16 wegens de overtreding van de quarantaineplicht, 6 voor het niet dragen van een mondkapje en 9 voor het zich vrijelijk verplaatsen (bron: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/1052/informacja-w-sprawach-dotyczacych-kar-nalozonych-przez-organy-inspekcji-sanitarnych.html )

De informatie heb ik op mijn FB pagina gedeeld via Polskie veto (Poolse veto) – zie de foto in het begin van dit artikel. Echter heeft FB besloten om de gedeelde post te blokkeren. Ik kreeg de volgende mededeling:

FB blokkeert informatie

Het gedeelde bericht zou in strijd zijn met de richtlijnen voor de community? Welke richtlijnen? En welke community? FB blokkeert het delen van nuttige informatie. Maar ja… wie wist het niet?

Zoals eerder genoemd de motivering wordt op een latere datum gepubliceerd. Met betrekking tot het recht om zich vrijelijk te mogen verplaatsen en reizen verwacht ik een motivering die gestoeld is op de Grondwet (art. 52 van de Poolse Grondwet). De vrijheid om te reizen wordt tevens door artikel 13 beschreven en gegarandeerd in de Universele verklaring van de rechten van de mens: een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.