Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie plaatste IKEA een bericht op het interne forum waarin het bedrijf zijn eigen steunende positie ten opzichte van de LHBT-beweging bekend maakte. Een mooi en solidair standpunt zou je kunnen zeggen. Vervolgens reageerde de Poolse katholieke medewerker Tomasz K. met twee Bijbelteksten en werd ontslagen.

De eerste tekst die hij gebruikte, luidt als volgt (Mattheüs 18:6):

Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.

De tweede tekst komt uit het Oude Testament (Leviticus 20:13):

Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden.

Niet echt een vriendelijke tekst uit de Bijbel. Niet fraai of niet solidair zou je kunnen zeggen.

Nu ontstaan de volgende vragen: mag een medewerker de Bijbel op de werkplek citeren? Mag een medewerker op de werkvloer überhaupt kenbaar laten maken dat hij gelovig is? Is citeren van Bijbel in dit geval ‘haatzaaien’? Mag een werkgever van alle werknemers dezelfde steunende positie verwachten t.o.v. de LHBT-beweging? Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen duidelijk antwoord heb op de bovengenoemde vragen. Naar mijn mening is het enige, wat Tomasz K. wilde laten weten, dat de homoseksualiteit volgens het christendom als onnatuurlijk wordt beschouwd. Hij had ook een ander citaat kunnen kiezen, zoals deze (Romeinen 1: 26-27):

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

De LHBT-campagne wordt de laatste tijd in Polen actief gevoerd. Hierdoor ontstaat een verhitte discussie. En als je goed de berichtgeving volgt, merk je dat het niet alleen in Polen gebeurt. De toename van de LHBT-propaganda in het dagelijkse leven is merkbaar over de hele wereld. Dat geldt voor tv-programma’s, films, muziekindustrie, zelfs openbare bibliotheken. Ook in de Nederlandse scholen is het zichtbaar, bijvoorbeeld de verplichte lessen over de homoseksualiteit. Volgens de Nederlandse overheid zouden deze lessen ook aan kinderen op de katholieke of christelijke scholen gegeven moeten worden. Hier heb ik een vraag: en hoe zit het met artikel 6 van de Nederlandse grondwet?

Het geval van de Poolse werknemer is eigenlijk een bevestiging van een patroon. Welke? Ok, hier meer voorbeelden. Neem de Amerikaanse bakker die een homo taart weigerde te bakken. Of de Australische rugbyspeler Israel Folau. Hij werd ontslagen, nadat hij zich tegen de LHBT-waarden uitsprak via een Bijbeltekst op Instagram. Er is vervolgens 2 mln dollar voor hem via een crowdfunding opgehaald. Helaas is deze offline gehaald met als rede: ‘we accepteren geen aanmoediging tot discriminatie of uitsluiting’. En wie wordt hier eigenlijk gediscrimineerd? Nog een voorbeeld uit Polen waar de eigenaar van een drukkerij de LHBT-flyers weigerde te drukken en door de rechter schuldig aan discriminatie werd veroordeeld. De rechtbank verwarde, denk ik, de discriminatie met de vrijheid om diensten te mogen weigeren in het geval als deze de religieuze gevoelens van de verkoper kunnen benadelen.

Gewone mensen, werknemers, eigenaren van kleine bedrijven die niemand provoceren of aan niemand hun overtuigingen opleggen, worden plotseling moreel en financieel lastiggevallen. Dus gaat het nu werkelijk om de tolerantie van de ‘seksuele’ vrijheid of om het pronken met het seksuele radicalisme? Of is het gewoon machtsvertoning?

De thema’s zoals ‘open grenzen’, ‘klimaatverandering’, ‘Brexit is slecht’, ‘Trump is slecht’ verbazen niemand meer in Nederland. Vooral het verschil in de opvattingen tussen links en rechts. Maar de nijverheid waarmee de gender ideologie in de Nederlandse samenleving wordt ingevoerd, valt niet op. Hier is het linkse en rechte gedachtengoed met elkaar eens. Zo lijkt het tenminste. In Polen zijn er meer bewuste mensen die openlijk hun normen en waarden durven en willen verdedigen. En vooral durven. Zo zie ik het.