Onlangs ben ik een heel interesant artikel tegengekomen. Gepubliceerd in Washington Post, in augustus vorig jaar. Ik weet niet hoe het kan dat ik er nu pas achterkom. Het maakt echter niet uit. De titel van dit artikel luidt: ‘How to destroy a society’… En zonder te veel woorden en tijd aan de inleiding te spenderen, gaat het om het volgende.

Om een maatschappij kapot te maken zou de auteur het volgende doen of laten gebeuren:

  1. Hij zou de religie en religieuze idealen vernietigen. Met deze idealen werd het land opgebouwd. De normen en waarden, die uit deze religie voortvloeiden, hielden de maatschappij bij elkaar. Dit zorgde er voor dat de samenleving kon floreren en uitzonderlijk kon zijn. Kortom, hij zou het Christendom in het Westen vernietigen.
  2. Hij zou het gezin, de basis van elke samenleving kapotmaken. Het gezin uit elkaar halen! Het traditionele gezin brengt stabiele kinderen voort, die in de toekomst aan de rijkdom van de maatschappij kunnen bijdragen. Hiermee bouw je de macht van de natie op. Hij zou de ‘LHBT-agenda‘ promoten die zich richt op de vruchtbaarheid en de daaropvolgende verlaging van het geboortecijfer. Hij zou ervoor zorgen dat kinderen niet weten welk geslacht ze zijn. Hij zou ze verwarren. Een samenleving die zich niet voortplant is een stervende samenleving.
  3. Hij zou het concept van ‘toxische mannelijkheid‘ en ‘extremistisch feminisme‘ promoten. Dit is namelijk een goede manier om de samenleving zwakker te maken. Dan is hij niet meer in staat om een sterk leger te vormen of om zichzelf te verdedigen. Hij zou er op aandringen om zoveel mogelijk vrouwen in het leger te krijgen. Hij zou de officiers in opleiding hoge hakken laten dragen om hen te laten voelen hoe het is om een vrouw te zijn. Kortom, hij zou de mannelijke bevolking feminiseren, waardoor het minder effectief zou zijn in de strijd.
  4. Hij zou het onderwijssysteem ondermijnen. Hij zou marxistische professoren in het hele universitaire systeem neerzetten, zodat de jonge generaties niets over de geschiedenis van het land zouden leren. Niets over de helden en de generaties van hardwerkende mensen, die het land hebben opgebouwd. Het beste zou zijn als de jonge geesten met de communistische propaganda opgroeien.
  5. Hij zou de samenleving verdelen o.b.v. ras. Dit zou gebeuren volgens de bekende methode: ‘verdeel, verover en heers‘! Hij zou de rassenoorlog bevorderen. Hij zou de minderheden overtuigen over het politiegeweld en de ‘white privilege’. Op deze manier zou hij een cultuur van haat laten ontstaan richting de wetshandhaving.
  6. Hij zou de overheid corrumperen. Hij zou de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vullen met verraders. Wanneer een tegenovergestelde politieke beweging in opkomst is, die deze duivelse agenda zou kunnen bedreigen, zou hij deze corrupte instanties gebruiken om elke rijzende ster, die van zijn eigen land houdt, de mond snoeren.

Ik hoop dat je met de bovengenoemde punten begrijpt wat er gaande is. Dat het tot je doordringt.

Het eerste punt is eigenlijk al volbracht in het westen. De kerken zijn leeg. Ze worden gesloopt of verkocht en omgebouwd tot iets anders. De kerken, die er nog staan, zijn moeilijk te vullen. De generatie in de kerk is gemiddeld 60-70 jaar oud. De estafette komt ten einde. Niet omdat de maatschappij bij de finish line zit, en de christelijke normen en waarden niet meer nodig zouden zijn. Maar omdat er niemand achter loopt om het stokje over te dragen.

Punt 2 heeft de immense proporties aangenomen. ‘Gay pride’ wordt op de nationale tv uitgezonden, dus feitelijk gesponsord door het publieke geld van de hardwerkende mensen. In het publiek bij de ‘Gay pride’ zie je steeds meer kinderen van 12 en 13 staan. Ze worden verward door de slogans zoals: ‘you can change your sexuality‘. Tevens door het gedrag van de volwassenen, die deelnemen aan dit evenement. In de scholen wordt er steeds meer LHBT-agenda gepusht, bijvoorbeeld ‘paarse vrijdag’, of de verplichte homo-lessen (ook op de christelijke scholen!).

Voor punt 3 is er, naar mijn mening, niet genoeg aandacht voor. Want wat zijn de effecten van de feminisering in onze samenleving? Denk je dat er minder oorlog zal komen, als de vrouwen het nog meer voor het zeggen krijgen? En wat is het effect dat er minder mannelijke (of bijna geen) leerkrachten voor de klas op de basisschool staan? Hebben de jongens noodzakelijke mannelijke rolmodellen? Worden de jongens niet te vaak met het stempeltje ‘ADHD versierd’. Laat de jongens gewoon jongens zijn. Laat hen lekker ravotten. Het was fijn en tegelijkertijd verrassend om Thierry Baudet hierover in de Tweede Kamer te horen spreken.

Punt 4 hebben de Nederlandse ouders nog niet opgemerkt. We sturen onze kinderen naar school in veronderstelling dat zij de academische vaardigheden leren. De hardwerkende ouders hebben het niet in de gaten dat hun kinderen elke dag het Jeugdjournaal kijken. Via dit kanaal wordt de propaganda van de regering aan onze kinderen opgedrongen. Onze kinderen worden door sommige docenten onderwezen hoe mooi de gedachte is wanneer iedereen hetzelfde verdient. Op de middelbare school schrijven de leerlingen een werkstuk over de basisloon. Ben je voor of tegen? Het resultaat bij mijn dochter in de klas was ongeveer fifty fifty. Is dit een breekpunt?

Met betrekking tot het punt 5, is het Sinterklaasfeest een goed voorbeeld van. Of het racistisch is of niet, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dit is niet de kern van de zaak. Het gaat om gebruik maken van de repressieve tolerantie.

Repressieve tolerantie is de techniek waarbij ideeën die voor de heersende macht ongewenst zijn, juist een plaats wordt gegund om ze op een dergelijke manier onschadelijk te maken. De term is voor het eerst gebruikt door Herbert Marcuse die in 1965 een essay met de titel ‘Repressive tolerance’ schreef. In dit essay worden kapitalisme en democratie geportretteerd als totalitaire en repressieve systemen. Een vorm van repressieve tolerantie die Marcuse noemt, maar die niet zo vaak wordt aangehaald, is het tolereren (onder het mom van neutraliteit en vrijheid van meningsuiting) van meningen die regressief, repressief of objectief onjuist zijn. Door “slechte” regressieve rechtse meningen eenzelfde podium te geven als “goede” progressieve linkse, bevordert men volgens Marcuse niet de tolerantie, maar alleen de status quo, wat in het voordeel van de heersende machtsstructuren is.

Herken je dit punt in onze samenleving? Het Sinterklaasfeest, LHBT-agenda, Antifa…

Aan het laatste punt ga ik niet te veel aandacht aan besteden. Zelfs één boek is niet genoeg om het onderwerp uit te putten. Laat staat op mijn blog. De incompetentie van de mensen die de westerse landen besturen, heeft zijn hoogte punt bereikt.

Bron: https://www.washingtontimes.com/news/2018/aug/19/how-destroy-society/

P.S. De schrijver van dit artikel richt zich op de situatie in de VS. Ik heb de bovengenoemde punten in zijn algemeenheid gelaten. Je ziet het in alle westerse landen gebeuren. Tussen deze punten ontbreekt het probleem met de media, hoe corrupt ze zijn en eigenlijk in de verlengde van de overheid werken. Voor dit punt is er de laatste jaren meer aandacht op de alternatieve nieuwskanalen.