Toen ik nog in Polen woonde, ging ik samen met mijn familie elke zondag naar de kerk. Nog voor mijn communie mocht ik de kinderdiensten bijwonen. Deze duurden maar 45 min en onze pastoor las niet voor uit de Bijbel maar vertelde in zijn eigen woorden over de verhalen uit de Bijbel. Ik ging graag naar de kerk. Toen ik wat ouder werd, veranderde dat. Als puber word je een beetje opstandig. Je denkt dat je alles weet en dat je het geloof niet meer nodig hebt. Ik ben in totaal 25 jaar weggebleven. Waarom zo lang? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er iets in mij ontwaakte. Dat kwam voornamelijk door het rondreizen in Polen. Alsof ik eraan herinnerd werd, wat er in mijn leven miste. Maar wat voor mij geldt, is misschien voor jou niet van toepassing.

Als ik jou wil aanmoedigen om naar de kerk te gaan, zou ik ter inspiratie kunnen zeggen: geloven leer je in de kerk. Je leert normen en waarden, je kunt anderen helpen. Je voelt je nooit meer eenzaam want de kerk verbindt de mensen met elkaar. De religie geeft houvast en structuur aan je leven. In de kerk kun je rust vinden enz. De clichés zullen niet iedereen inspireren, mij in ieder geval wel. Voornamelijk de stelling over de normen en waarden. En dat het geloof je leven een structuur aanbiedt. Je kunt daarin een voldoening uithalen of niet. Je zult mij tegen spreken: ‘je kunt toch ook geloven zonder de kerk?’. Ja, dat is ook zo. Of je zegt: ‘ik heb religies niet nodig’, ‘religies hebben alleen oorlogen veroorzaakt’…

En als je de vraag in de titel anders stelt, zou dit vraagstuk als volgt kunnen luiden: ‘Hoe zou onze maatschappij er nu uitzien. Zonder de huidige snelle ontkerkelijking?‘ Kijk om je heen. Kijk op scholen. Gebrek een gezag en/ of autoriteit. De prioriteiten van de jonge generatie zijn: dure kleding, mobieltjes of andere niet altijd nuttige gadgets, uitgaan, vrienden, familie. Ja, en in deze volgorde. Deze volgorde is natuurlijk niet vanzelf ontstaan. Bovendien worden de Europese landen geregeerd door incompetente cultuurmarxisten, die ons willen overtuigen dat het Westen aan iedereen iets verschuldigd is en dat een multiculturele en genderneutrale samenleving onze prioriteit moet zijn.

Elke generatie kenmerkt zich door bepaalde veranderingen. De jonge generatie loopt nu met Air Pods te pronken, wij liepen met walkmans. Prima. Maar wij hadden een vooruitzicht op een samenleving met normen en waarden. Kan deze generatie hetzelfde zeggen? Kun je ook normen en waarden bij brengen zonder kerk? Ik geloof dat het kan. Als je echter om je heen kijkt, is dit eerder een uitzondering dan een regel. Onlangs heb ik ergens gelezen, dat de jonge generatie conservatiever wordt dan generatie die hen voorgaat. Ik zeg: fingers crossed!

En de berichtgeving zoals die van GeenStijl, dat de kerk uit Nederland verdwijnt. En ze roepen heel blij: doei, doei. Tja… wat kan ik hier over zeggen. Tussen de reacties zie ik een slimme…

Het katholieke geloof heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Westerse beschaving. Ideeen die nu een vast onderdeel zijn van onze cultuur, zoals het monogame gezin als beste plek om de volgende generatie op te voeden, en allerlei oorlogsregels zoals geen ongewapende mensen vermoorden, zijn het resultaat van eeuwenlang drammen door de Katholieke kerk (Pax Dei et Treuga Dei, oftewel de Vrede van God en de Wapenstilstand van God). Daar krijgen we nu de islam, met zijn polygamie, en zijn verheerlijking van aanslagen op soft targets voor terug.

De conclusie is: als de kerk verdwijnt, ontstaan er een leemte. En deze wordt opgevuld door de islam en/ of genderneutrale generatie.

En nu terugkomend op mijn vraag: is het het waard om (weer) naar de kerk te gaan? Dan wil ik deze vraag met de woorden van Vitor Orban beantwoorden. Hij roept op tot de bescherming van de christelijke cultuur in Europa:

De basisprincipes van het Europese leven worden nu aangevallen. Ongeacht of we naar de kerk gaan of niet, en zo ja, naar welke kerk we gaan, willen we het sacrament niet vieren achter de gordijnen om de gevoeligheid van anderen niet te schenden. Zij willen dat we ophouden te zijn wie we zijn. Ze willen dat we degenen worden die we niet willen zijn.. Ze willen dat we ons mengen met mensen uit een andere wereld, en onszelf veranderen om diversiteit probleemloos te maken. De vrije naties van Europa, de nationale regeringen die door de vrije burgers zijn gekozen, hebben een nieuwe taak: het beschermen van onze christelijke cultuur. Niet voor anderen, maar voor onszelf; voor onze gezinnen, voor onze natie, voor onze landen en voor het ‘thuisland van ons thuisland’ – voor de verdediging van Europa.

Het is duidelijk dat de nationale regeringen dit niet doen. Is er misschien toch iets wat jij kunt of wil doen?