​’Wij zijn vredelievende burgers die willen opkomen voor ons allemaal. Voor onze toekomst, waarin wij leven in vrijheid en verbinding met elkaar’ – staat op de site van Vrouwen voor Vrijheid (Vrijheid met hoofdletter V!). Met #waarligtjouwgrens wordt een actie gestart die de moeder inzien hoe schadelijk het huidige coronabeleid is voor de basisschoolleerlingen. Psycholoog Hester Appelman heeft dit krankzinnige beleid en wat het met de basisschoolleerlingen doet in haar sterke boodschap uitgelegd. Ik ga in dit artikel uitleggen waarom mijn grens al in september overschreden werd.

Ten eerste excuses voor chaotische screen shots. Ik heb de screen shots bewaard maar ik dacht nooit dat ik ze op mijn eigen blog zou gebruiken.

Het verhaal begint meteen na de schoolvakantie.

13 augustus 2020

De ouders van de op het KKC zittende kinderen kregen het volgende bericht:

De volgende zin viel in dit bericht op: ‘Zoals u in het protocol kunt lezen, hebben we er als school voor gekozen de leerlingen en medewerkers dringend te verzoeken een mondkapje te dragen in de ruimtes buiten het klaslokaal. Wij zijn ervan bewust dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen…

Het dragen van een mondkapje werd niet verplicht gesteld. Echter werd meteen na de eerste dagen van het nieuwe schooljaar duidelijk dat de docenten op het dragen van het mondkapje binnen het KKC aan het handhaven waren.

24 augustus 2020

Tijdens de vergadering van de ouderraad (waar ik de penningmeester ben en binnenkort penningmeester was) stelde ik de volgende vraag aan de rector van het KKC: tot wanneer is de school van plan om de mondkapjes te handhaven? Het antwoord van de rector was: totdat vaccin er is (als het goed is, moeten alarmbellen bij jou rinkelen). De rector vertelde verder dat de mondkapjes geen bescherming bieden, maar dat ze een ander doel dienen. Ze moeten iedereen helpen herinneren dat we met een pandemie te maken hebben. Tevens vertelde zij heel trots dat ze de leerlingen aanspoorde om het mondkapje te dragen omdat de leerlingen dit toch niet voor zichzelf doen maar voor haar en andere docenten.

27 augustus 2020

Onze dochter kwam van school terug met het bericht dat ze een paar leerlingen op de gang zag, die andere leerlingen tot het dragen van een mondkapje aanspoorden. Deze leerlingen wilden haar ook ‘aanhouden’ maar zij negeerde hen en liep door naar de uitgang. Haar lesdag was toen al afgelopen.

Dezelfde dag heb ik met school gebeld met de vraag of deze gang van zaken wenselijk is dat oudere leerlingen jongere leerlingen hierop aanspreken. Ik zou door de conrector teruggebeld worden. Ik heb meteen de volgende e-mail naar de rector gestuurd.

En het volgende antwoord wordt door de rector teruggestuurd:

27 augustus 2020

Ik werd door de conrector van de school teruggebeld i.v.m. mijn vraag inzake de oudere leerlingen die anderen tot het dragen van een mondkapje aanspoorden. Ik wist toen nog niet dat deze groep een ‘mondkapjesbrigade’ heette.

Ik vond de volgende foto op de KKC-website:

Mondkapjesbrigade in actie
28 augustus 2020

Deze dag kregen alle leerlingen het volgende bericht, het bericht werd niet naar de ouders verstuurd!

(de onderstaande in de kopie van het bericht van de rector)

Aan alle leerlingen
Datum: 28 augustus 2020
Betreft: dragen van mondkapjes  

Beste leerlingen,  
De eerste echte lesweek zit erop. Voor velen van jullie was dit de eerste week in maanden dat jullie weer fysiek op school aanwezig waren. We hopen dat het goed bevallen is na maanden van thuis zitten. We willen met elkaar voorkomen dat we weer allemaal thuis komen te zitten. Daarom hebben we jullie dringend verzocht om een mondkapje te dragen in de ‘ongecontroleerde ruimtes’.  In de praktijk betekent dit dat we je vragen een mondkapje op te doen buiten het klaslokaal, waarbij we begrijpen dat je in de pauze tijdens het eten en drinken geen mondkapje draagt. Een mondkapje draag je niet alleen voor jezelf maar juist voor de ander: er zijn hier veel collega’s (en ook leerlingen) die zich veiliger voelen als we allemaal een mondkapje dragen. We doen dus een dringend beroep op jullie om niet vrijblijvend met dit verzoek om te gaan, maar je – omwille van de ander – te houden aan deze nieuwe schoolregel.   

We zien heel veel leerlingen die ’s ochtends binnenkomen met een mondkapje, maar er zij er ook die hem (herhaaldelijk) niet bij zich hebben. Deze week hebben wij nog mondkapjes uitgereikt als je hem vergeten was, maar vanaf a.s. maandag verwachten we dat je een mondkapje bij je hebt en draagt. Heb je hem niet bij je, dan kun je er een kopen bij de conciërge voor E 1,00 per stuk (dat is de kostprijs) of je gaat terug naar huis om er een te halen.   

Volgende week zullen we als schoolleiding elke dag het leukste, mooiste, grappigste ‘mondkapje-van-de-dag’ gaan belonen met een bol.com bon van E20,00. We willen jullie hiermee op een positieve manier stimuleren om je mondkapje mee te nemen en daadwerkelijk te dragen. We zijn niet de enige school in de omgeving waar je verwacht wordt een mondkapje te dragen; ook op het Amstelveen College en andere scholen in de regio is dit inmiddels het geval en in Spanje moeten bijvoorbeeld alle leerlingen vanaf zes jaar verplicht een mondkapje op.   

Tot slot wijzen we je er nog een keer op dat het beter is je kluisje niet te gebruiken omdat daar veel leerlingen met hun handen aan hebben gezeten en om in de pauzes naar buiten te gaan (als het weer het toelaat). En verder natuurlijk: handen wassen/ontsmetten, niezen in je elleboog, thuisblijven bij klachten (zie protocol) en afstand houden tot volwassenen.   We vertrouwen erop dat jullie met ons meedoen om ervoor te zorgen dat we allemaal gezond blijven!  

Het wordt heel duidelijk dat het wordt gehandhaafd op het dragen van een mondkapje. Er staan sancties voor het niet dragen van een mondkapje. En de leerlingen worden omgekocht, zie de vermelding over een cadeaubon van bol.com t.w.v. 20 euro.

In dezelfde week ben ik rond in de wijk gegaan langs de ouders wiens kinderen op het KKC zitten. Ik heb ook een oproep in verschillende groepen op social media gedaan dat ik op zoek ben naar ouders die mij hierbij zouden kunnen en willen helpen zodat we on sterk zouden kunnen maken tegen de school. Op social media heb ik één ouder kunnen vinden.

In totaal heb ik ongeveer 12 huizen in de wijk bezocht. Na een paar bezoekjes deed mijn moed me in de schoenen zinken. Ik kreeg de volgende reacties:
– ‘Die mondkapjesbrigade lijkt inderdaad een beetje nsb-praktijken, maar ik zou niet meteen de school gaan boycotten’.
– ‘Als jouw kind geen mondkapje wil dragen dan mag jouw kind niet in de buurt van mijn kind komen’. Deze ouder begon meteen over de vaccinaties. Van hem was het het beste als het verplicht zou worden omdat we een bepaald niveau van de vaccinatiegraad moeten behalen. Maar welke reactie verwacht je van een medewerker van een farmaceutisch bedrijf?
– ‘Nee mijn kind heeft daar geen last van, het was alleen in het begin even wennen’ – dat waren de meeste antwoorden
– ‘Nou als de rector het aan de oudere leerlingen vraagt om de anderen aan te sporen tot het dragen van een mondkapje dat is toch een kleine moeite. Waarom niet? Als ik aan mijn kinderen laat zien dat ik in mijn elleboog nies, dan ben ik een goede burger.

Even ter zijde. Het is niet de taak van de overheid om de burgers te vertellen hoe ze moeten niezen.

31 augustus 2020

Naar aanleiding van de ophef op de social media omtrent de mondkapjesbrigade verandert het KKC de inhoud van zijn website. Zie onder: dezelfde foto met dezelfde datum. De titel en de inhoud zijn veranderd.

Bericht op de website van het KKC werd na vele klachten veranderd

De ouderraad en de rector ontvangen een brief van één van de bezorgde ouders (maar één! 😥). De onderstaande is uit deze brief gekopieerd en met toestemming gebruikt.

Betreft: zorgen omtrent beleid Coronamaatregelen

Geachte mevrouw XXX,

Mijn naam is XXX XXX. Ik schrijf u deze zéér bezorgde brief zowel als oud-leerling, als stiefvader van XXX XXX en tevens namens meerdere ouders (waarvan de verschillende namen bij mij bekend zijn en de hoeveelheid nog immer oploopt). Deze bezorgdheid betreft de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mijn stiefdochter en haar medeleerlingen.

In het begin van dit schooljaar ontvingen wij van u een brief waarin u schrijft dat u er als school voor heeft gekozen, de leerlingen en medewerkers dringend te verzoeken een mondkapje te dragen in de ruimten buiten het klaslokaal. Voorts schrijft u dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen, maar dat u er alles aan wil doen om de gezondheid van uw medewerkers en leerlingen en iedereen in hun omgeving te waarborgen.

Aanvullend lees ik zojuist, op de internetsite van het KKC, dat er een heuse “Mondkapjesbrigade” in het leven is geroepen. Deze “Mondkapjesbrigade” bestaat blijkbaar uit 6VWO leerlingen, die “eens even navraag gingen doen bij de leerlingen die geen mondkapje droegen”…….. (zie bijlage).

Naast bovenstaande feiten (waarvan de laatste ronduit schokkend te noemen is) verneem ik van mijn stiefdochter dat zij herhaaldelijk dwingend aangesproken wordt door zowel de leerkrachten als deze “Mondkapjesbrigade” wanneer zij haar mondkapje vergeten is, of niet op heeft. Zij is inmiddels meerdere keren meegenomen door docenten om vermanend toegesproken te worden.

Overwegingen:

De impact van bovenstaande constateringen zijn zeer zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het dragen van mondkapjes beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het daarmee beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven. Het wordt zo voor onze kinderen steeds moeilijker om de intentie achter de gesproken woorden te lezen, om nog maar te zwijgen over de verstaanbaarheid.

De kindertelefoon en diverse GGZ-professionals geven al sinds mei jl. aan dat er een duidelijke stijging van zorgwekkende situaties bij jongeren en kinderen is. Zij voelen zich in deze periode angstig, onrustig en/of eenzaam. Zo laat de Kindertelefoon weten dat er steeds meer telefoontjes binnenkomen van kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten, depressieve gevoelens ervaren en soms zelfs suïcidaal zijn. Een school behoort een veilige en gezonde leeromgeving voor onze kinderen te creëren, ook op psychisch en sociaal vlak. Dit is uw doel als onderwijsinstelling, maar ook onze zorg als ouders. Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren. Een omgeving, waarin aandacht is voor het psychosociale element, heeft een positieve invloed op de onderwijsprestaties van leerlingen.

Feiten:

  • In de eerste plaats wil ik u met klem wijzen op het feit dat de overheid tot nu toe slechts heeft gesteld dat kinderen met klachten, of met gezinsleden die klachten ervaren, thuis dienen te blijven. Nergens wordt vermeld dat het dragen van een mondkapje op school verplicht is gesteld of dat dit wordt geadviseerd. U erkent dit in uw brief waarin u dit “dringend verzoekt”. U kunt zonder wettelijke grond niet overgaan tot een verplichting hiertoe maar u, uw leerkrachten en uw “Mondkapjesbrigade” begeven zich inmiddels terdege op het vlak van intimidatie.
  • In de tweede plaats is het verplicht dragen van een mondkapje in strijd met de Nederlandse Grondwet artikel 10, 11 en 16. Daarnaast is het dragen van gezichtsbedekkende bekleding per 1 augustus 2019 bij wet verboden. Noodverordeningen mogen de reguliere wet tijdelijk buiten werking stellen. Een noodverordening mag echter nooit in strijd zijn met de Grondwet. Als de situatie minder ernstig wordt, is de noodverordening niet meer van toepassing. De landelijke situatie is inmiddels dusdanig dat elke grond voor het in stand houden van deze verordening ontbreekt (zoals ook de gemeente Amsterdam en Rotterdam hebben erkend).
  • In de derde plaats is het oprichten van brigades voorbehouden aan de Minister van Defensie (in samenspraak met onze krijgsmacht), en niet aan de rector van een school. Het is, in een vrij land als Nederland, een bijzonder gevaarlijke ontwikkeling wanneer binnen scholen intimiderende groepen personen, die een bepaald gedachtegoed aanhangen, andere leerlingen onder druk zetten om dit gedachtegoed te adapteren. Vlak voor-, en tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft men hiermee uitgebreid ervaring opgedaan (dit inclusief duidelijk herkenbare markeringen op de kleding zoals ook op uw foto in de bijlage te zien is). Ik kan mij niet voorstellen dat deze modus operandi uw goedkeuring kan wegdragen. Intimidatie en groepsdwang kunnen en mogen geen onderdeel zijn van een schoolomgeving waar u als rector verantwoordelijk voor bent.
  • In de vierde plaats (u erkent dit in uw brief) is er geen enkel bewijs dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen. Er is echter wel degelijk bewijs dat het, op de verkeerde wijze dragen van- en omgaan met mondkapjes, de overdracht van virussen bevordert. Aangezien geen van uw leerlingen een medische achtergrond heeft verergert het dragen van deze mondkapjes eerder het probleem dan dat het iets voorkomt.

Conclusie:

Het KKC is wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school. Ik maak mij zorgen dat kinderen zullen opgroeien met ernstige ontwikkelingsproblematiek als u uw beleid niet herziet. Ik verzoek u daarom de lichamelijke en geestelijke veiligheid van onze kinderen voorop te stellen en uw maatregelen te herzien.

Dit kunt u doen door met onmiddellijke ingang het dwingende karakter van het dragen van een mondkapje los te laten en leerlingen hier op geen enkele manier op aan te (laten) spreken. Laat de keuze van het wel of niet dragen van het mondkapje bij de leerlingen zelf. Leer kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren, zowel met als zonder mondkapje.

Daarnaast eis ik de onmiddellijke opheffing van de “Mondkapjesbrigade” die blijkbaar een dusdanige goedkeuring bij u teweegbrengt dat u hier reclame mee maakt op de internetsite van het KKC. Grondrechten, de wet en vrijheid zijn basiswaarden in onze Nederlandse samenleving en u als rector behoort deze waarden te eerbiedigen.

Indien u dit weigert, zie ik mij genoodzaakt verdere stappen te ondernemen waarbij een juridische weg zeker tot de mogelijkheden gaat behoren. Daarnaast zal ik per direct aangifte doen bij de politie tegen personen die mijn stiefdochter intimideren of anderszins onder druk zetten om een mondkapje te dragen.

Als laatste wil ik u wijzen op een brief, samengesteld door vele professionals uit de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ); https://brandbriefggz.nl/brandbrief/

Hierin wordt één en ander, ten aanzien van de geestelijke gezondheid van mensen, duidelijk uitgelegd.

Mocht u prijs stellen op persoonlijke toelichting naar aanleiding van deze brief, dan ga ik er vanuit dat u op zeer korte termijn tijd vrijmaakt om dit in te plannen. Ik zal u hierbij uiteraard ter wille zijn.

Hoogachtend,
XXX XXXX

1 september 2020

De KKC-pagina op internet is wederom veranderd:

De website van het KKC is alweer veranderd. Het wordt steeds gekker.

Dezelfde dag ontvangen de ouders het volgende bericht:

(de onderstaande in de kopie van het bericht van de rector)

Datum: 1 september 2020 
Betreft: beleid rondom de mondkapjes 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Van enkele ouders hebben wij een reactie ontvangen op ons beleid rondom de mondkapjes. In deze reacties worden aannames gedaan die niet kloppen, vandaar dat wij u dit bericht sturen.

Het KKC is een school en daarmee een leergemeenschap van mensen; leerlingen en medewerkers. Leren doe je op school, van en met elkaar. De afgelopen maanden was dit niet mogelijk omdat we grotendeels thuis moesten blijven door de Coronacrisis. Als school willen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen naar school kunnen komen om te leren met en van elkaar en de docenten. Deze docenten willen ook heel graag hun werk op de beste manier doen, maar wel zo veilig mogelijk. Het voelt voor veel medewerkers (en ook veel leerlingen) veiliger als de leerlingen in de ‘vrije ruimte’ een mondkapje dragen. Dat is de reden dat wij dit verzoek aan onze leerlingen en medewerkers hebben gedaan. 

Vorige week is er één keer een ludieke actie geweest in de pauze van leerlingen die als ‘straf’ omdat ze iets vergeten waren in te leveren, in de pauze rondliepen als ‘mondkapjesbrigade’. Zij hebben hun taak serieus opgevat en hebben leerlingen aangesproken. Het is nooit onze bedoeling geweest om leerlingen hiermee een onveilig gevoel te geven of zich geïntimideerd te laten voelen. Als dat wel gebeurd is, dan spijt ons dat zeer. Het was zoals gezegd een eenmalige actie die niet herhaald zal worden maar die door de foto die nu op social media schijnt rond te gaan, nogal opgeblazen wordt. 

Als medewerkers sporen wij onze leerlingen wel aan om de mondkapjes te dragen; net als bij andere gedragsregels die we op school graag gehanteerd zien, ligt de kracht in de herhaling.  Als leerlingen zich daardoor geïntimideerd zouden voelen, dan horen we dat graag via de mentor of de afdelingsleider want dat is uiteraard niet de bedoeling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ik vond de uitleg over de mondkapjesbrigade ongeloofwaardig want op de foto staat de docent Frans (helemaal rechts) met een duimpje omhoog. Bovendien passen de woorden ‘ludiek’ en ‘straf’ niet bij elkaar. Niettemin was ik enigszins blij met de excuses, dat de schoolleiding bij nader inzien de mondkapjesbrigade heeft opgeheven. Wat mij nog meer zorgen baarde in dit bericht zijn de volgende woorden ‘net als bij andere gedragsregels die we op school graag gehanteerd zien, ligt de kracht in de herhaling’. Stelde de schoolleiding op deze manier een nieuwe gedragsregel op?

2 september 2020

Naar aanleiding van alle gebeurtenissen heb ik besloten om de ouderraad waar ik de penningmeester ben (was?), bij te betrekken en ik heb de volgende e-mail naar de ouderraad en de rector geschreven.

Dit schrijven werd niet in dank afgenomen door de ouderraadsleden omdat het (volgens deze ouders) erop neer kwam dat ik de rector namens de ouderraad aanschreef. Ik richtte het bericht juist aan de rector en de ouderraad. Volgens de ouderraadsleden mag de schoolleiding haar eigen coronabeleid binnen de school voeren. Dus het werd niets mee gedaan.

8 september 2020

Een leerling op het KKC werd positief getest op Covid-19 en de ouders ontvingen het volgende bericht:

Nogmaals werd het dringende verzoek om mondkapjes te dragen, herhaald. De algemene richtlijnen van het RIVM worden in wij-vorm opgesteld en gecommuniceerd. Nieuwe gedragsregels? Het nieuwe normaal?

19 oktober 2020

Na de herfstvakantie wordt het dragen van het mondkapje verplicht gesteld, het is niet meer een dringend verzoek.

26 november 2020

De grootste blunder van de KKC-schoolleiding kwam op deze dag binnen. Het onderstaande bericht werd alleen naar de leerlingen gestuurd. Ik weet eigenlijk niet of dit een blunder was. Wellicht heeft de rector van de school dit heel bewust gedaan.

In het bericht werden de leerlingen door de scholleiding verzocht om hun medeleerlingen te verklikken: “We vragen jullie dan ook om leerlingen die weigeren of geen kapje dragen door te geven, zodat de straf kan worden opgelegd”. Ook wordt het in het bericht naar de nieuwe wet verwezen, op grond waarvan de een boete van 95 euro aan de kinderen boven 13 jaar uitgeschreven mag worden.

Was het KKC echt van plan om de politie in te schakelen en de jonge scholieren te gaan beboeten? Welke normen en waarden was de schoolleiding de kinderen aan het bijbrengen? Waren alle ouders op de hoogte van dit beleid? Is de schoolleiding überhaupt bevoegd om dit soort uitgebreide regels in te voeren? En is het de taak van de leerlingen om elkaar in de gaten te houden in plaats van zorgeloos lessen te volgen en in de pauzes lekker met elkaar (het liefst zonder mondkapje) te kletsen.

Schrijnend en schandalig dat dit soort NSB-praktijken aan onze kinderen worden geleerd.

In de daaropvolgende dagen werd een rectificatie alleen naar de ouders maar niet naar de leerlingen terwijl de oorspronkelijke e-mail juist alleen naar de leerlingen verstuurd werd.

december 2020

Ik weet niet op welke dag precies dat gebeurd is maar in december is het mij opgevallen dat het bericht omtrent de mondkapjesbrigade verwijderd werd.

20 februari 2021

Alle leerlingen kregen een kaartje van het KKC:

Indoctrinatie van de school m.b.t. het dragen van het mondkapje

Een paar dagen daarna verschijnt het volgende bericht in de groepsapp van de ouderraad.

Vervolgens prijst de voorzitter van de ouderraad het gebaar van de school de hemel in:

Waarop ik het volgende schrijf:

De andere brave burgers in de groepsapp geven het volgende comentaar:

Waar ligt jouw grens?

De grens van de ouders ligt heel ver. De mijne is al lang overschreden.