In november 2019 heb ik het volgende artikel geschreven: ‘Hoe je een maatschappij kapot maakt’. Dit heb ik gepubliceerd naar aanleiding van een artikel dat een jaar eerder in Washington Post verscheen ‘How to destroy a society‘. Dit plan wordt door middel van de volgende punten tot stand gebracht.

  1. Vernietiging van de christelijke religie en religieuze idealen in het Westen. Met deze idealen werd het land opgebouwd. De normen en waarden, die uit deze religie voortvloeiden, hielden de maatschappij bij elkaar. Dit zorgde er voor dat de samenleving kon floreren en uitzonderlijk kon zijn.
  2. Vernietiging van het traditionele gezin. Het traditionele gezin brengt stabiele kinderen voort, die in de toekomst aan de rijkdom van de maatschappij kunnen bijdragen. Hiermee bouw je de macht van de natie op. Zo veel mogelijk de ‘LHBT-agenda’ promoten die zich richt op de onvruchtbaarheid en de daaropvolgende verlaging van het geboortecijfer. Zo veel mogelijk kinderen verwarren dat ze niet weten van welk geslacht ze zijn. Een samenleving die zich niet voortplant is een stervende samenleving.
  3. Bevordering van de concepten ’toxische mannelijkheid’ en ‘extremistisch feminisme’. Dit is namelijk een goede manier om de samenleving zwakker te maken. Dan is zij niet meer in staat om een sterk leger te vormen of om zichzelf te verdedigen. In het leger moeten zo veel mogelijk vrouwen aangenomen worden. De officiers in opleiding moeten hoge hakken dragen zodat ze voelen hoe het is om een vrouw te zijn.
  4. Ondermijning van het onderwijssysteem. Zo veel mogelijk professoren met een marxistisch gedachtengoed in het hele universitaire systeem neerzetten, zodat de jonge generaties niets over de geschiedenis van het land zullen leren. Niets over de helden en de generaties van hardwerkende mensen, die het land hebben opgebouwd. Het beste zou zijn als de jonge geesten met de communistische propaganda opgroeien.
  5. Bevordering van een rassenoorlog door middel van een bekend motto: ‘verdeel en heers’! Je moet de minderheden overtuigen over het politiegeweld en de ‘white privilege’. Op deze manier ontstaat een cultuur van haat richting de wetshandhaving.
  6. Indringing van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten door verraders. Wanneer een tegenovergestelde politieke beweging in opkomst is, die deze duivelse agenda zou kunnen bedreigen, gebruik je de corrupte instanties om elke rijzende ster, die van zijn eigen land houdt, de mond snoeren (goed voorbeeld in Nederland is Thierry Baudet).

Met betrekking tot deze punten wil ik nog het volgende citaat van Marcus Tullius Cicero opnoemen:

A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is knowns and carries his banner openly. But the traitor moes amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard on the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wars their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermining the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear.

Het cultuurmarxisme ondermijnt al sinds jaren 70 het christelijke erfgoed van Europa. In Polen is het nog maar net begonnen maar de LHBT-propaganda boekt best goede resultaten, vrees ik. Gelukkig zijn er nog mensen in Polen die zich hiertegen uit durven spreken. Onlangs werd een burgerlijke initiatief ondernomen en een westvoorstel ‘Stop LHBT‘ ingediend. De auteurs van het westvoorstel draaien er niet omheen: de LHBT-ideologie heeft als doel om de natuurlijke sociale orde te vernietigen.

Door middel van het westvoorstel ‘STOP LHBT‘ wil men de wet inzake bijeenkomsten en demonstraties uit 2015 herzien. Er worden een aantal punten genoemd dat betrekking heeft op het verspreiden van de LHBT-propaganda: Het wordt verboden om tijdens de demonstraties religieuze symbolen of voorwerpen te gebruiken; Het wordt verboden om religieuze rituelen in een zogenaamde artistieke vorm na te spelen op een manier die de religieuze gevoelens van andere mensen kan kwetsen; Het wordt verboden om tijdens de demonstraties erotische voorwerpen te bezitten en/of te gebruiken; Het is verboden om naakt aan een demonstratie deel te nemen.

Het doel van de demonstratie mag geen toepassing hebben op:
a) het betwisten van het huwelijk als een relatie tussen man en vrouw;
b) het promoten van het huwelijk van hetzelfde geslacht;
c) het promoten van relaties van hetzelfde geslacht of van relaties die uit meer dan twee personen bestaan;
d) het aanmoedigen van de bevoorrechting van relaties van hetzelfde geslacht of relaties die uit meer dan twee personen bestaan;
e) het aandragen van juridische oplossingen die gericht zijn op het bevoorrechten van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht;
f) het aanmoedigen van adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht;
g) het promoten van andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit;
h) het promoten dat geslacht onafhankelijk van biologische aspecten zou zijn;
i) het bevorderen van seksuele activiteit bij kinderen en adolescenten vóór de leeftijd van 18.

Verder opperen de auteurs van het wetsvoorstel dat de historische en nationale symbolen van heiligschennis beschermd moeten worden. Ze mogen niet bespot of geridiculiseerd worden. Dit wordt voorgesteld naar aanleiding van een beeld van Maria met Jezus waar de zes-kleurige vlag in hun sluiers zichtbaar is.