Na de protesten tegen de coronamaatregelen was het vandaag tijd voor de protesten van de boeren tegen een nieuw wetsvoorstel van de huidige regering. De hoofdstad van Polen werd vandaag door ongeveer 70.000 demonstranten volledig geblokkeerd.

De Poolse boeren kwamen vandaag naar Warschau om te protesteren tegen het wetsvoorstel genaamd ‘Vijf voor de dieren’, d.w.z. een wet die onder meer het fokken van pelsdieren verbiedt en het ritueel slachten beperkt. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel.

Volgens de deskundigen zal deze wet grote economische gevolgen hebben voor ongeveer 350.000 veeteeltbedrijven, tienduizenden boerderijen die zich bezighouden met pluimveehouderij en honderden vleesfabrieken, die afhankelijk zijn van succesvolle boerderijen. Deze vleesfabrieken zullen waarschijnlijk gesloten moeten worden met alle economische gevolgen van dien.

Een ander zorgwekkend punt in dit wetsvoorstel is de uitbreiding van de bevoegdheden van de ngo-activisten op het gebied van de dierenbescherming die in de toekomst de politie zullen mogen assisteren bij het binnenvallen in de boerderijen.

Bovendien houdt dit wetsvoorstel het volgende in:

  • verbod op het gebruik van dieren in de shows (ook circusdieren);
  • verbod op prikhalsbanden;
  • verbod op permanent vasthouden van dieren aan een ketting (tijdelijk gebruik van een ketting van minimaal 6 meter is mogelijk).

Mocht dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen worden, dan zijn de Poolse boeren klaar om heel Polen te blokkeren.

Als teken van solidariteit hebben de Poolse taxichauffeurs zich bij de demonstratie aangesloten (zie foto onder). Op facebook kun je de volgende slagzin lezen: ‘Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego’ – één voor allen en allen voor één.

De inwoners van Warschau moeten rekening houden met een grote drukte en veel wijzigingen in de bus- en tramdienstregelingen.