De Poolse minister van onderwijs, Przemysław Czarnek, kondigde eind december 2022 aan dat de komende twee tot drie jaar zo’n 100.000 leraren boventallig zullen worden verklaard.

Situatie van de Poolse leerkrachten

Leraren in Polen behoren tot de laagst betaalde in de Europese Unie, zelfs rekening houdend met de kosten van levensonderhoud, blijkt uit de nieuwe gegevens van de EU. Uit het rapport blijkt dat het wettelijke startsalaris voor een leraar in Polen 37.491 PLN bedraagt, dat is ongeveer €8.311, de salarissen in de bovenste schaal daarentegen 64.578 PLN bedraagt, dat is ongeveer €14.146.

De belangrijkste Poolse lerarenvakbond voerde begin dit schooljaar een campagne voor een loonsverhoging van 20% en organiseerde protesten in heel Polen. Volgens de vakbond zijn de lage salarissen één van de redenen zijn waarom zo veel leraren het beroep hebben verlaten en dat nieuwe leerkrachten moeilijk aan te trekken zijn. Bovendien wil de lerarenvakbond de aandacht van het publiek trekken op het feit dat de leraren vaak hun eigen apparatuur en materialen gebruiken, zoals privécomputers, smartphones, printers en kantoorbenodigdheden.

Begin dit schooljaar werden protesten van de leerkrachten in heel Polen gehouden

Met betrekking tot het aantal leerlingen per docent ziet er de situatie voor de Poolse leerkrachten veel beter uit. In 2020 was het EU-gemiddelde aantal leerlingen per leraar in het basis en voortgezet onderwijs 12,3. Het hoogste aantal is in Nederland vastgesteld dat wil zeggen 16,5 leerlingen per docent. Het laagste aantal werd in Luxemburg (7,1), in Griekenland (8,5) en in Malta (8,8) gemeten. In Polen bedraagt dat gemiddelde aantal leerlingen 10,9, onder het EU-gemiddelde dus.

Het gemiddelde aantal leerlingen in de EU (bron)

Ontslagronde door de Poolse minister van onderwijs aangekondigd

De Poolse minister van onderwijs, Przemysław Czarnek, kondigde in en interview met Radio Zet aan dat de komende twee tot drie jaar zo’n 100.000 leraren boventallig zullen worden verklaard. De minister overweegt tevens een vervroegd pensioen. De ontslagronde is het gevolg van het demografische tekort en de dalende leerlingenaantallen, vooral op de middelbare scholen, aldus de minister. De bezuinigingen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor docenten van alle vakken.