Deze week hebben de politici van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid een wetsvoorstel ‘Vijf voor de dieren in de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel gaat onder andere over het verbod op het fokken van pelsdieren en het gebruik van dieren voor amusementsdoeleinden. Zit er nog meer achter? Ik leg het uit.

Op 8 september diende de fractievoorzitter van de regerende partij PiS, Jarosław Kaczyński, een wetsvoorstel in inzake nieuwe regels van de dierenbescherming. Tijdens een speciale persconferentie legde de PiS-leider precies uit hij in gedachte had. ‘De redenen voor dit wetsvoorstel zijn van humanitaire aard, maar er is ook nog een overweging – in Polen wordt vaak over Europeanisering gepraat dat Polen zoals Europa moet zijn. Soms is het juist, en soms is het niet de moeite waard om het voorbeeld te volgen van landen die ten westen van onze grenzen liggen. Maar het is zeker juist als we het hebben over het feit dat in Polen de humanitaire normen met betrekking tot dieren niet slechter of zelfs beter zouden moeten zijn dan in de landen ten westen van onze grens’, aldus hij.

Het is soms niet de moeite waard om het voorbeeld van de westerse landen te volgen… ik denk dat hij migratie bedoelt. En soms is het juist om het voorbeeld van de westerse landen te volgen… dus het verbod op de bontindustrie die 50.000 mensen van werkgelegenheid voorziet, zou een goede beslissing zijn? De exportwaarde van deze industrie bedraagt naar schatting 1,4-1,5 mld PLN (ongeveer 350-400 mld euro)… en de Poolse regering is het nu van plan om dit te vernietigen.

Je mag ook een bepaalde mening hebben over de bontindustrie. Op deze manier wordt het echter niet tegengehouden. Sterker nog, de productie gaat gewoon door maar dan in China. En denk je dat het daar op een humanitaire wijze gebeurt? We kennen allemaal het antwoord op deze vraag.

Bovendien stel jezelf de vraag wat die 50.000 mannen en vrouwen gaan doen als ze werkloos zijn? … Naar Nederland komen om te werken. Duitsland is ook een populaire bestemming onder de wanhopige Polen… Begrijp me niet verkeerd. Ik gun het ze wel dat ze goed werk hebben waarvan ze hun familie kunnen onderhouden. Maar ik denk dat het voor iedereen beter en eerlijker is als zij een goede werkgelegenheid in Polen hebben. Want geloof me dat is wat ze willen.

De volgende punten zijn in dit wetsvoorstel opgenomen:

  • verbod op pelsdieren (met uitzondering van konijnen);
  • verbod op het gebruik van dieren in de shows (ook circusdieren);
  • uitbreiding van de bevoegdheden van de ngo-activisten op het gebied van de dierenbescherming met onder andere het mogelijk maken om de politieagenten bij het ophalen van de mishandelde dieren te assisteren;
  • beperkingen op ritueel slachten van dieren;
  • verbod op prikhalsbanden;
  • verbod op permanent vasthouden van dieren aan een ketting (tijdelijk gebruik van een ketting van minimaal 6 meter is mogelijk).

En deze regering noemt zichzelf ‘conservatief’… een regering die voor de Poolse belangen zou opkomen, een regering die nog één jaar geleden, tijdens de verkiezingscampagne, beloofd heeft om de bontindustrie te beschermen.

Er zitten goede punten in het wetsvoorstel, zoals het verbod op permanent vasthouden van dieren aan een ketting wat nog in de Poolse dorpen voorkomt. Een uitbreiding van de bevoegdheden van de ngo-activisten op het gebied van de dierenbescherming vind ik uiterst gevaarlijk.

Vandaag vindt de tweede lezing plaats van dit wetsvoorstel.

P.S. Ik weet niet waar de naam ‘Vijf voor de dieren’ van de wetsvoorstel vandaan komt.