De minister van Financiën was te gast bij de Radio Gdansk. Hij werd onder andere gevraagd naar begrotingstekort dat meer dan 109 mld PLN zal bedragen en het effect van het anti-crisisbeleid. Tijdens het interview beweerde hij dat het begrotingstekort geen negatief verschijnsel hoeft te zijn.

Hoewel het niet mogelijk is om sinds 31 jaar aan evenwichtige begrotingsvoorwaarden te voldoen, vindt de Poolse minister van Financiën, Tadeusz Kościński, dit geen tekortkoming. Hij beweert dat het voor Polen helemaal niet zo erg was dat de coronaviruspandemie dit jaar begon. ‘Formeel hebben wij nog steeds een evenwichtig budget, en dat is een goed begin’, aldus de minister Tadeusz Kościński. Men kan beter met een gebalanceerd budget beginnen en veel ruimte hebben om de publieke financiën te versoepelen dan zich in een situatie bevinden wanneer we veel geleend hebben en op dat moment door de pandemie geraakt worden. Het beginpunt was zeer goed’, voegde hij eraan toe.

Behouden van banen

Tevens spreekt de minister van Financiën positief over het effect van het anti-crisisbeleid positief. Volgens hem heeft het de stijging van werkloosheid beperkt, en zelfs aan een beter resultaat dan voorspeld bijgedragen.

‘Het is goed dat de overheid beslissende acties ondernam door middel van het anti-crisisbeleid om banen te behouden. Het is heel goed gelukt. Wij hebben voorspeld dat de werkloosheid aan het eind van het jaar een niveau van twee cijfers zal halen, maar we spreken nu over 8%’, voegde hij eraan toe. ‘In vergelijking tot andere landen hebben wij in Polen een heel goed resultaat’, betoogt hij.

‘Steeds meer signalen laten zien dat alles op het juiste spoor aan het terugkeren is. Poolse economie bleek heel veerkrachtig te zijn. Er zijn natuurlijk sectoren, die zwaar onder lockdown geleden hebben en er zijn exportproblemen, maar het is te zien dat onze ondernemers ambitieus zijn en nieuwe afzetmogelijkheden zoeken’, zegt hij.

Begrotingstekort hoeft geen negatief verschijnsel te zijn

Minister beklemtoonde dat het begrotingstekort niet per se een negatief verschijnsel hoeft te zijn. Zoals hij preciseerde, alles hangt ervan af hoe het geld gebruikt wordt. De minister erkent dat het belangrijk voor de burgers is om te zien dat deze middelen goed geïnvesteerd worden. 

‘Ik mag het woord ‘tekort’ niet. Het wordt negatief geassocieerd, maar dat hoeft geen negatief verschijnsel te zijn. Als u naar de bank gaat, het geld leent om een fabriek neer te zetten dan is het een positieve schuld. Aan andere kant als u met deze schuld naar een casino gaat dan is het een negatieve schuld. Wij lenen om in de economie te investeren om nieuwe arbeidsplekken te creëren en dat de burgers de positieve effecten voelen’, zei Tadeusz Kościński.

De uitspraken van deze minister lijken op een economieles voor basisschoolscholieren.

Bovendien waarschuwt Confederatie dat het werkelijke begrotingstekort ongeveer 200mld PLN zal bedragen.

Zie mijn bericht met betrekking tot de inflatie in Polen.