Het percentage mensen in Polen dat wordt geclassificeerd als risico lopend op armoede of sociale uitsluiting is het op twee na laagste van alle lidstaten van de Europese Unie, blijkt uit nieuwe gegevens van Eurostat. De enige landen met lagere cijfers dan Polen (15,9%) zijn Slovenië (13,3%) en Tsjechië (11,8%). Aan de andere kant van de schaal werden de hoogste percentages in de landen, zoals Roemenië (34,4%), Bulgarije (32,2%) en Griekenland (26,3%) berekend.

Polen heeft een aanzienlijke verbetering ten opzichte van deze maatstaf gezien sinds 2015, het eerste jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn door de Eurostat. Destijds werd er 22,5% van de Poolse bevolking geacht risico te lopen. De daling sindsdien (van 6,5 procentpunt) was sneller dan de daling van 2,4 procentpunt in de EU als geheel (van 24% naar 21,6%.)

In die periode hebben slechts drie lidstaten een grote daling geregistreerd: Hongarije (12,2 procentpunten), Bulgarije (11,1 p.p.) en Roemenië (10,1 p.p.). In zeven landen – Frankrijk, Estland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland – is het aantal mensen met een risico op armoede toegenomen.

Persons at risk of poverty or social exclusion by age and sex(in%) bron