Overal in de media hoor je over de speciale maatregelen, die door de Europese regeringen genomen worden, om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dit moment wordt er in Nederland ook over een app gesproken die het aantal besmettingen moet verhelpen. In Polen maakt men nu al gebruik van de quarantaineapp, die alleen verplicht is voor de mensen die in de quarantaine moeten verblijven. Op Euronews wordt het nieuws over de app als ‘tracing the infections‘ beschreven. Naar mijn mening wordt de waarheid op deze manier verdoezeld want waar het werkelijk omgaat is om in de nabije toekomst de burgers te kunnen traceren.

Maar wat zijn eigenlijk de richtlijnen voor de Poolse zorgprofessionals met betrekking tot de personen die verdacht worden besmet te zijn met COVID-19? Onlangs stuitte ik op youtube op een filmpje dat merkwaardige Poolse wetgeving aan het licht bracht.

Het bijgesloten document beschrijft de procedure die door de zorg, politie, handhaving, brandweer etc. opgevolgd en gehandhaafd moet worden. Het telt 16 pagina’s die ik niet volledig ga vertalen, maar alleen de belangrijkste info die de ontstane situatie kan toelichten. Het document heet ‘De door het bevoegde orgaan te volgen procedure met betrekking tot een verdachte van COVID-19 besmetting of patiënt met een bevestigde diagnose’ en werd op 13 maart 2020 door het Poolse RIVM goedgekeurd.

Volgens deze procedure mogen directe rechtshandhavingsmaatregelen genomen worden ten opzichte van een verdachte van COVID-19 besmetting of patiënt met een bevestigde diagnose. Deze maatregelen zijn in het artikel 36 van 5 december 2008 vastgelegd. En dat zijn:

  • iemand in een handgreep vasthouden – betreft korte- of langetermijn immobilisatie van de desbetreffende persoon door middel van fysiek geweld;
  • immobilisatie gebeurt met behulp van riemen, lakens of dwangbuis;
  • gedwongen toediening van geneesmiddelen zonder toestemming van de patiënt.

In het geding zijn de bovengenoemde directe dwangmaatregelen aan de orde en worden door de arts of feldsjer bepaald die inzake de maatregelen beslissen en persoonlijk toezicht houden op de uitvoering ervan door de zorgprofessionals.

Volgens de Poolse wet mogen de burgers gedwongen worden om medische procedures te ondergaan. Ook de vaccinaties? En dit is al sinds 2008 van kracht!

De richtlijnen voor de Poolse zorgprofessionals met betrekking tot de personen die verdacht worden besmet te zijn met COVID-19 of ander virus.
De richtlijnen voor de Poolse zorgprofessionals met betrekking tot de personen die verdacht worden besmet te zijn met COVID-19 of ander virus.