In de komendę dagen worden controversiële oplossingen op de lijst van de justitiële werkzaamheden van het OM opgenomen, die een inbeslagname zonder een gerechtelijke uitspraak inzake strafzaken toelaten. Een bizar wetsvoorstel van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid.

Het gaat om een nieuwe wet met betrekking tot een preventieve inbeslagname, die het ministerie van Justitie zo snel mogelijk wil invoeren. De preventieve inbeslagname zal een nieuwe vorm zijn van een quasi rechtelijke procedure zijn. De confiscatie zou de goederen betreffen die gedurende vijf jaar in het bezit waren van een verdachte, beklaagde of veroordeelde voor criminele activiteiten. Het gaat hier voornamelijk om misdaadorganisaties. En het maakt dan ook niet uit wie formeel de eigenaar van het vermogen is.

Dus gaat het om de vriendin of moeder van een crimineel of andere derde personen? Of het vermogen uit een legale of illegale bron afkomstig is, zal het door de rechter beoordeeld worden op voorstel van de openbare aanklager. Voor deze beoordeling zal het niet uitmaken of een rechtelijke uitspraak omtrent deze zaak al gedaan is. De facto wil het Poolse ministerie van Justitie het vermogen, dat door middel van criminele activiteiten verkregen is, eigenlijk in beslag nemen gebruikmakend van illegale handeling.

Volgens mij is dit een absurde oplossing, die het toelaat om het vermogen van eerlijke mensen in beslag te nemen. Het is een democratische staat onaanvaardbaar dat degene, wiens eigendom in beslag is genomen, moet bewijzen dat zijn vermogen uit een legale bron afkomstig zijn, terwijl de bewijslast door de openbare aanklager gedragen zou moeten worden. Het is niet dat de burger zijn onschuld moet bewijzen, de staat moet de schuld bewijzen. Niettemin beklemtoonde het ministerie van Justitie dat de opgestelde oplossing in overeenstemming met de Poolse grondwet en de internationale standaarden zou zijn.

Het feit dat dat de definitieve beslissing inzake de inbeslagneming door de rechter en niet door de openbare aanklager genomen zal worden zal een basisfundament voor deze wet vormen. Dit om de norm uit art. 46 van de Poolse grondwet na te komen, waarin het wordt beschreven dat de inbeslagneming van vermogen kan geschieden in de gevallen welke in de wet omschreven staan en alleen op basis van een onherroepelijke gerechtelijke beslissing.

Is het dan geen probleem, dat het om een inbeslagneming van derde personen gaat, en niet van de verdachten, beklaagden of veroordeelden voor criminele activiteiten? Niet volgens het Poolse ministerie van Justitie.