De angst voor het coronavirus is gevaarlijker dan het virus zelf want niet is zo besmettelijk als de angst. En de media maken zich schuldig aan het verspreiden van het angstvirus. In Polen zijn sommige artsen, bedrijven, ambtenaren of journalisten zo ver dat ze nu al het coronatoegangsbewijs aan het invoeren zijn. Sterker nog, ze eisen de invoering ervan zoals het in bepaalde westerse landen al het geval is. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

In Polen heeft de regering het gebruik van het coronatoegangsbewijs nog niet ingevoerd of niet eens aangekondigd. Echter zijn er zulke ijverige en gehoorzame burgers die nu al met het bewijs willen werken. Op de werkvloer, in theaters of restaurants.

De journaliste Jagoda Grondecka schreef het volgende bericht op Twitter: ‘Wanneer wordt het coronatoegangsbewijs ingevoerd – in cafés, bioscopen, restaurants, treinen, enz. – zoals dit bijvoorbeeld in Frankrijk plaatsvindt, zodat de parasiterende ongevaccineerden niet meer ten koste van de rest van de samenleving leven?

Volgens de Poolse journaliste Jagoda Grondecka zijn de ongevaccineerden parasieten

Het volgende gebeurde in de gipsmijn in Niwnice. Onlangs heeft de directie haar medewerkers geïnformeerd dat ze tot 15 november de tijd hebben om het vaccinatiebewijs in te dienen. Anders krijgen ze geen opslag of worden ze in een lagere functiegroep ingedeeld. De directeur van de mijn, Jacek Koźlecki, verzekert dat hij te goeder trouw handelt. Hij probeert een groter aantal besmettingen te voorkomen zodat de exploitatie in de mijn wegens quarantaines en ziektemeldingen niet stil gelegd wordt. Hij meldt dat van de 167 mensen een tiental geen vaccinatieverklaring tegen COVID-19 heeft ingediend. En zo zie je maar weer, iedereen staat onder druk. Is dit niet een soort van onderdrukkingsmechanisme… (bron)

Nog een voorbeeld van een medische apartheid werd door de directie van AGH University of Science and Technology in Krakau aangekondigd. In juni heeft deze hoge school een vaccinatiesessie voor haar medewerkers en studenten georganiseerd.

Vaccinatiecampagne op de universiteit in Krakau

Er werdt expliciet om punctualiteit gevraagd want de school was van plan om een wereldrecord van vaccineren te breken, maar liefst 8 personen in 10 minuten.

De universiteit AGH in Krakau promoot het hoge tempo van vaccineren

‘De tweede vaccinatie zal precies 35 dagen (5 weken) later plaatsvinden – op dezelfde plaats, op dezelfde dag van de week en op hetzelfde tijdstip als de eerste vaccinatie’, berichtte de universiteit. En verder zal de universiteit de mogelijkheid onderzoeken om ook de familieleden van de medewerkers en studenten te vaccineren. Dat hing ervan af hoeveel vaccinaties er zouden ‘overblijven’.

Vervolgens ontving het Districtsbureau van het Openbaar Ministerie in Krakau een melding omtrent een mogelijke discriminatie op de universiteit. Volgens de bronnen werden de studenten gedwongen om deel te nemen aan het COVID-19-vaccinatieprogramma, omdat hun deelname aan de klassikale colleges van het vaccineren afhankelijk was (bron).

Vorige week berichtte ik over de medische apartheid tijdens het Internationaal Frederick Chopin Piano Concours en het geval van discriminatie van een ongevaccineerde moeder met een ernstig ziek kind door een cardioloog. Beide zaken hebben een vervolg gekregen.

Het Tweede Kamerlid Grzegorz Braun, bracht op 27 oktober een bezoek aan de directeur van de National Philharmonic in Warschau en verzocht hem om inzage te krijgen in alle documenten die betrekking hebben tot het geval van discriminatie tijdens het concours. Later in het gesprek met een medewerker van de National Philharmonic bleek dat de medische apartheid door de directeur niet alleen tijdens het concours maar ook op de werkvloer ingevoerd werd. De medewerker vertelde dat de ongevaccineerde artiesten tijdens repetities door de directeur getreiterd en weggestuurd werden. Nadat de directeur weigerde de documenten te overhandigen, werd er hulp van de politie geroepen. Bovendien wilde de directeur duidelijk niet in beeld komen tijdens de interventie. Hij droeg een mondkapje en verstopte zich achter een deur.

De zaak van de ongevaccineerde moeder met een ernstig ziek kind heeft een treurig vervolg gekregen. De vrouw ontving een contact verbod van de openbare aanklager Katarzyna Kaseja op verzoek van de cardioloog. Mevrouw Kaseja heeft de zaak heel snel opgelost. Binnen twee dagen heeft ze twee getuigen gevonden die beweerden dat de arts Małgorzata Raś door de moeder geïntimideerd wordt. En zo kreeg de moeder van een ernstig kind een contact verbod.

De moeder begon te huilen tijdens de persconferentie. Het contact verbod betekent dat ze niet meer mag komen in het ziekenhuis waar haar kind ook door andere artsen behandeld werd.