Nog voor de verkiezingen van 12 juli heeft de president Andrzej Duda een wetsvoorstel getekend en ingediend, waarin de adoptie van kinderen door homoseksuele paren wordt verboden. Het wetsvoorstel bereikt binnen 60 dagen de Tweede Kamer.

Volgens de president is de positie van de Poolse maatschappij met betrekking tot dit onderwerp uniform, de meerderheid is tegen de adoptie van kinderen door homoseksuele paren. ‘De situatie was tot nu toe juridisch niet vastgesteld’, aldus de president. Hierbij moet ik vermelden dat het artikel 18 van de Poolse grondwet het volgende zegt (naar eigen vertaling): ‘Het huwelijk als relatie tussen vrouw en man, het gezin, het moederschap en het ouderschap staan ​​onder de bescherming van de overheid van de Republiek Polen’. Dus aan een kant wordt er expliciet vermeld dat het huwelijk een relatie tussen man en vrouw is. Maar aan de andere kant staat er nergens dat een huwelijk tussen twee mannen of vrouwen verboden zou zijn.

Volgens de recentelijke enquête, uitgevoerd in Polen in december vorig jaar, is bijna 65% van de respondenten tegen het homohuwelijk, slechts 27% zou het homohuwelijk accepteren. Verder is 73,1% van de geënquêteerden tegen de adoptie van kinderen door de paren van gelijk geslacht en slechts 16,7% voor.

Het homohuwelijk is mogelijk in landen, zoals Nederland (2001), België (2003), Spanje (2005), Canada (2003-2005), Zuid-Afrika (2006), Noorwegen (2009), Zweden (2009), Portugal (2010), IJsland (2010), Argentinië (2010) en de staten Massachusetts (2004), Connecticut (2008), Iowa (2009), Vermont (2009), New Hampshire (2010) en New York (2011), sinds 2015 in heel VS en Oostenrijk 2019. Slechts 27 landen van de 169 staan de koppels van hetzelfde geslacht toe om een kind te adopteren. In Europa zijn er 16 van 51.

In het geval dat Polen een verbod op deze adoptie zou willen invoeren, is er een verandering in de Poolse Grondwet vereist. Een wetsvoorstel, dat tot wijziging van de Grondwet leidt, moet door de Tweede Kamer aangenomen worden met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen in aanwezigheid van ten minste de helft van de afgevaardigden, en in de Eerst Kamer met de helft plus één van de stemmen in aanwezigheid van ten minste de helft van alle senatoren.

De zetelverdeling in de Tweede Kamer is als volgt:
Recht en Rechtvaardigheid – 235 zetels
Burger Coalitie – 134 zetels
Links – 49 zetels
De Poolse Volkspartij-De Poolse Coalitie – 30 zetels
Confederatie – 11 zetels
Duitse Minderheid – 1 zetels

De partijen: Recht en Rechtvaardigheid, de Poolse Volkspartij en Confederatie zouden voor dit wetsvoorstel stemmen, dat maakt in totaal 276 van de stemmen. In het geval dat alle Tweede Kamer leden tijdens het stemmen aanwezig zouden zijn, zou dit niet voldoende zijn om dit wetsvoorstel aan te nemen. De voormalige presidentskandidaat en huidige president Andrzej Duda beseft heel goed dat er weinig kans is dat dit westvoorstel aangenomen wordt en naar mijn mening was dit gewoon voor de bühne spelen.

Wat zijn redenen tegen het homohuwelijk en tegen de adoptie van kinderen door de homoseksuele paren?

Op de site van ‘Gezin in gevaar‘ kun je tien goede redenen vinden tegen het homohuwelijk. Nummer drie viel mij op: ‘het ontzegt een kind of een vader of een moeder‘. Het is altijd in het belang van een kind dat hij/zij wordt opgevoed door zijn biologische vader en biologische moeder. Deze regel wordt bevestigd door de moeilijkheden en problemen waarmee veel kinderen en daarna volwassenen worden geconfronteerd, die wees zijn of zijn opgevoed door een alleenstaande ouder, familielid of pleegouder. Een kind uit een homohuwelijk zal altijd zijn biologische moeder of biologische vader worden missen. Het homohuwelijk in combinatie met een adoptie negeert de belangen van het kind. Naar mijn mening wordt er een grootschalig sociaal experiment uitgevoerd, waar ik ook eerder over schreef.