Een familie uit Nederland veilig in Polen dankzij de stichting Ordo Iuris die de ouders van een autistische jongen verdedigde. Vorig jaar hebben de juristen van Ordo Iuris een Russische vader, Denis Lisow, met succes verdedigd. Hij vluchtte uit Zweden met zijn drie dochters die in een Moslim pleeggezinnen geplaatst werden.

De rechter in Warschau stemde er niet mee in om de ouders van een autistische jongen die met hun zoon naar Polen vluchtten aan de Nederlandse autoriteiten uit te leveren. In Nederland is het kind van Ekaterina en Conrad den Hertog ten onrechte bij zijn ouders weggehaald toen de symptomen van een ontwikkelingsstoornis bij hem zichtbaar werden. Het echtpaar besloot met Martin (hun kind) naar Polen te vluchten en een asielaanvraag in te dienen. De Poolse rechter oordeelde dat de rechten en vrijheden van deze ouders geschonden werden. Daarnaast werden er door deze rechter ernstige twijfels uitgesproken over de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechter die de beslissing nam inzake de uithuisplaatsing van het kind. De juristen van de stichting Ordo Iuris spraken tevens hun zorgen uit over een mogelijke kindeuthanasie die deze jongen te wachten stond als deze familie in Nederland zou blijven.

De Poolse viceminister van Justitie Michał Wójcik, heeft zich hier ook voor ingezet om dit gezin te steunen. Hij informeerde op zijn twitteraccount over deze zaak en de bedankte de rechter dat het gezin bescherming in Polen kon vinden.

De viceminister van Justitie Michał Wójcik op twitter

Ekaterina en Conrad den Hertog zijn een Russisch-Australisch stel dat al jaren in Nederland woont. In februari 2018 werd hun zoon, Martin midden in de nacht met geweld uit het huis gehaald. De redenen voor uithuisplaatsing zouden de ontwikkelingsstoornissen zijn, zoals het gebrek aan communicatie met de leeftijdsgenoten of de woede-uitbarstingen. Het oorzaak voor het gedrag van Martin was echter een ernstige vorm van autisme die bij de jongen werd vastgesteld. Deze symptomen werden ten onrechte beschouwd als een teken van vermeende ouderlijke verwaarlozing en ouderlijk misbruik.

De autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden stuurden een Europees aanhoudingsbevel. Het gezin kreeg asielvergunning in Polen en wordt niet aan de Nederlandse autoriteiten uitgeleverd.

Het Ordo Iuris Instituut heeft drie jaar geleden ook de zaak van de Noorse Silje Garmo op zich genomen, die met haar dochtertje naar Polen vluchtte. Zij werd door haar vrienden gewaarschuwd dat de Barnevernet (de Noorse jeugdzorg) haar kind zou meenemen. Barnevernet beschuldigde de moeder van overmatig gebruik van pijnstillers en van een chronische vermoeidheid. Zij woont nu drie jaar met haar dochter Eira in Polen.