Het verdrag van Istanbul stelt richtlijnen en eisen met betrekking tot de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in landen die het document getekend en geratificeerd hebben. Deze landen hebben belangrijke verantwoordelijkheden op zichzelf genomen hoe huiselijk geweld tegen vrouwen op landelijk, regionaal en lokaal niveau aangepakt moet worden. Het klinkt heel mooi, toch? Vierentwintig landen het verdrag echter nog niet geratificeerd, waaronder zes lidstaten namelijk Tsjechië, Litouwen, Letland, Hongarije, Slovakije en Bulgarije. Andere landen, zoals België waren heel snel met het ratificeren van het verdrag. Het Hongaarse parlement heeft het Verdrag van Istanbul verworpen omdat het gender ideologie en massamigratie zou bevorderen. Nu spreken de Poolse politici om het verdrag op te zeggen. Laten we er dieper op in gaan.

Geweld tegen vrouwen in Europa

In mijn vorige blog heb ik uitgebreid over de situatie van Poolse vrouwen geïnformeerd naar aanleiding van de veranderingen in de abortuswet. Als het gaat om het geweld tegen vrouwen, valt Polen heel gunstig uit ten opzichten van andere landen. In landen, zoals Groot- Brittannië, Nederland of Frankrijk ligt het percentage van vrouwen, dat een enige vorm van geweld hebben ervaren, ook heel hoog, tussen 40%-50%. Denemarken is een absolute koploper, het percentage is zelfs hoger dan 50%. Hebben deze resultaten iets te maken met de massamigratie, voornamelijk mannen uit zeer patriarchale samenleving.

bron: statistieken geweld tegen vrouwen in EU

Gender en de Istanbul-Conventie

De Raad van Europa en de EU oefenen druk uit op de lidstaten om het Verdrag van Istanbul te ratificeren, waarvan wordt beweerd dat het een instrument zou zijn om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Als we ons echter in de tekst verdiepen, zien we dat de geschiedenis van de mensheid wordt afgebeeld als een strijd tussen man en vrouw (bron). De Conventie bevat ook een definitie van gender in het artikel 3(c). Het wordt gedefinieerd als de maatschappelijk en sociaal bepaalde rollen, gedragingen en eigenschappen die in een maatschappij van man of vrouw passend worden geacht. Volgens dit verdrag moet het ook aan de kinderen onderwezen worden dat ‘gender’ een ‘sociaal-construct’ is.

Poolse viceminister van Justitie twittert

De Poolse viceminister van Justitie, Marek Romanowski, heeft op 13 mei het volgende bericht getwitterd: ‘Om het geweld tegen de vrouwen te bestrijden hoef je niet de jongens te leren dat ze jurken kunnen dragen of dat ze met poppen kunnen spelen. Het Verdrag van Istanbul is een door de voormalige regering geratificeerde neomarxistische propaganda die onze wereld van waarden op zijn kop zet’. Verder tijdens de persconferentie zei hij: ‘Het Verdrag van Istanbul spreekt over religie als oorzaak van geweld tegen de vrouwen. We willen dit verdrag vol met verwarde gender-gewauwel opzeggen. De parlementen van Hongarije en Slowakije hebben de ratificatie van het verdrag inmiddels verworpen’.

Waarom wil de Poolse regering het verdrag nu opzeggen? Ze hadden vijf jaar lang de tijd om dit te doen. En er wordt nu ter sprake gebracht midden in de corona-crisis. Misschien is het gewoon een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van de huidige problemen af te leiden.

Lees hier een zeer interessant interview met Vladimir Palko, een Slowaakse wiskundige en politicus.