Het Zweedse meisje Greta Thurnberg demonstreert tegen de klimaatcrisis en zegt tegen de wereld: ‘Our house is on fire. I’m here to say: our house is on fire’. Steeds meer kinderen gaan in de westerse steden demonstreren. Deze observatie wordt door steeds meer klimaatsceptici en onafhankelijke media waargenomen. Het betekent echter niet dat ik tegen demonstraties ben. Nee, zeker niet. Integendeel. Iedereen moet zijn mening luid en duidelijk kenbaar kunnen maken, ook de kinderen. Het is veel belangrijker om jezelf de volgende vraag te stellen: is het niet verdacht wanneer de kinderen van de in principe welgestelde westerse middenklasse in het belang van de regering demonstreren? Of demonstreren zij misschien in het belang van de activisten? Is het toevallig dat de protesten van de jeugd en organisaties zoals Extinction Rebellion in lijn zijn met het overheidsbeleid? Het beleid, dat de stijging van de energiekosten veroorzaakt, en niet alleen nog meer armoede aanbrengt, maar ook de positie van de middelklasse ondermijnt.

Hoe is het eigenlijk begonnen?

In 1859 werd Svante August Arrhenius in Zweden geboren. Is het een toeval dat hij de voorvader van Greta is? In de jaren 90 van de 19e eeuw raakte Svante Arrhenius geïnteresseerd in het onderzoek van de Ierse wetenschapper John Tyndal, die vermoedde dat het verhogen van CO2 in de atmosfeer invloed zou kunnen hebben op de opwarming van het klimaat. Svante wilde heel graag dat Zweden een warmer land zou worden. Svante veronderstelde dat als de Zweden heel veel kolen zouden gaan branden, zouden de noordelijke streken van Zweden bewoonbaar kunnen worden. In 1896 publiceerde Svante twee artikelen waarin hij uitging dat de verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer de temperatuur met 5-6 graden zou verhogen. 10 jaar later reduceerde hij zijn hypothese tot 2 graden. Hij onderschatte de langzame toename van kooldioxide en kwam tot de conclusie dat het 3000 jaar zal duren voordat de temperaturen met 3-4 graden zouden kunnen stijgen.

Vanwege zijn interesse in technologie nam de wetenschapper jaren later een belangrijke positie in bij de Zweedse overheid. Hij speelde ook een belangrijke rol bij het opzetten van de Nobelprijs commissie. Hij werd gekozen tot lid van de Koninklijke Zweedse Academie der Wetenschappen in 1901. Hij heeft zijn hele leven als lid van het Nobelcomité voor Natuur en Scheikunde. Hij gebruikte zijn positie om de prijzen aan zijn vrienden en zichzelf toe te kennen en om de prijs aan zijn vijanden te ontkennen. In 1909 werd Arrhenius bestuurslid van de Zweedse vereniging voor rassenhygiëne, die de raciale eigenschappen van de Zweedse natie in kaart moest brengen. Tegelijkertijd heeft de Zweedse regering het Staatsinstituut voor rassenbiologie in 1922 opgericht met als doel om de raciale kenmerken te verbeteren. Dankzij hem en deze instelling zijn ongeveer 67.000 mensen tot 1975 gesteriliseerd in Zweden (gedwongen gesteriliseerd!). En dit alles gebeurde onder de leiding van de sociaaldemocraten.  Dat is dezelfde partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog regeerde en tot op de dag van vandaag met korte pauzes regeert.

Het verhaal van Greta

Greta Thurnberg werd bekend toen ze in haar eentje een schoolstaking voor het klimaat begon. Haar foto ging plotseling de hele wereld over. Vervolgens gingen studenten in veel westerse landen spijbelen om te protesteren. Toen Greta haar eenmansstaking leidde, ‘wilde’ het lot dat de oprichter van het sociale platform ‘We don’t have time’, Ingmar Renzog, op 20 augustus 2018 langsliep. Opgetogen plaatste hij vervolgens de foto’s van Greta op zijn FB-profiel. Diezelfde dag publiceerde de krant ‘Dagens Nyheter’ haar foto’s op haar website. De rest rolde vanzelf met een sneeuwbaleffect. Deze gebeurtenis gaat de geschiedenis in als hoe je een mensenmassa kunt bespelen.

Tegelijkertijd gaat de eco-mobilisatie van jongeren door. Steeds vaker zie je spijbelende jonge kinderen op straat. Allemaal voor het klimaat? Nee. Het doel is de kansen op nieuwe ‘groene’ overheidswetten en gigantische overheidsovereenkomsten voor subsidies voor groene investeringen te vergroten. Het doel is corporatisme en niet democratie. Het kind genaamd Greta wordt misbruikt met de toestemming van haar ouders. Maar zouden jij en ik een weerstand kunnen bieden als jij als vader van Greta tegelijkertijd de managing director van twee bedrijven bent: Ernman Produktion AB en Nothern Grace AB? Ik hoop het. Trouwens beide bedrijven gehuisvest op hetzelfde adres in Zweden. En sinds Greta een internationale beroemdheid werd, genieten beide bedrijven van de prijsstijging van hun aandelen. Moet ik nog meer de motieven achter deze scam onthullen?

Maar zeg dit niet tegen haar ouders en vraag niet naar de motieven, want dan ben jij de bullebak die een overgevoelig kind martelt.

Lieve Greta, als je huis in brand staat, zeg dit tegen de kinderen in Yemen.