De missie van IHE-Europe (Integrating the Healthcare Enterprise) is de verbetering van de gezondheidszorg door de gezondheidsautoriteiten, de farmaceutische industrie en de patiënten bij te betrekken. IHE-Europe is toegewijd aan interoperabiliteit in gezondheidsinformatietechnologie. De patiënt is de winnaar, aldus de EU-instantie op haar website. De naadloze stroom van gezondheidsinformatie tussen de verschillende zorgstelsels in heel Europa brengt enorme voordelen met zich mee voor zowel patiënten als de artsen en verpleegkundigen die essentiële zorg verlenen.

Tussen 15 en 17 juni dit jaar werden er de IHE-Europe experience sessions gehouden. De uitgenodigden konden tijdens deze meetings kennis maken met het nieuwe digitale patiëntendossier. Het dossier kan in de nabije toekomst gebruikt worden tijdens het reizen naar het buitenland, zakelijk of op vakantie, of in een ander geval dat het noodzakelijk is om een arts in ander land te raadplegen. In het dossier wordt de belangrijkste gezondheidsgerelateerde informatie opgeslagen, bijvoorbeeld allergieën, huidige medicatie, eerdere ziektes, operaties of vaccinaties. Het digitale overzicht helpt de artsen bij het formuleren van een adequate diagnose en vervolgens wordt een behandeling toegepast. Alle taalbarrières zijn overwonnen!

Toegang tot het patiëntendossier in elk land mogelijk bron

Het digitale patiëntendossier zal er ongeveer zo uitzien:

Digitaal patiëntendossier – algemene informatie (bron)
Digitaal patiëntendossier – informatie is geordend (bron)
Digitaal patiëntendossier – vermeldingen van ziektes en behandelingen (bron)
Digitaal patiëntendossier – overzicht van vaccinaties (bron)

De laatste screen shot laat het overzicht van alle vaccinaties zien. Zoals ik het in mijn vorige blog heb genoemd, wordt het digitale patiëntendossier gekoppeld aan de Digital Wallet.