De afgelopen maanden stonden in het teken van de presidentsverkiezingen in Polen. De grote vraag was niet alleen of ze doorgaan, maar ook wanneer. De regerende partij heeft geprobeerd om de verkiezingen volledig per post uit te voeren. Dit bleek echter onuitvoerbaar. Op het laatste moment werden de verkiezingen, die in de eerste instantie op 10 mei gepland stonden, naar 28 juni verplaatst. Op 17 juni vond een debat plaats tussen de kandidaten voor het hoogste ambt in Polen. Hieronder vind je een samenvatting van, naar mijn mening, de belangrijkste momenten. Er werden 5 dezelfde vragen aan 11 kandidaten gesteld. Elke kandidaat had 60 seconden om de vraag te beantwoorden.

Dit waren de kandidaten:

 • Robert Biedroń, namens de partij Links
 • Krzysztof Bosak, vertegenwoordiger van Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid
 • Andrzej Duda, op dit moment niet-partijgebonden, maar wel door de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid gesteund
 • Szymon Hołownia, een niet-partijgebonden journalist
 • Marek Jakubiak, namens een rechtse partij de Federatie voor Republiek Polen
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, vertegenwoordiger van de Poolse Volkspartij
 • Mirosław Piotrowski, namens een nieuwe katholieke partij Europa Christi
 • Paweł Tanajno, een niet-partijgebonden ondernemer
 • Rafał Trzaskowski, namens de Burgerplaform
 • Waldemar Witkowski, vertegenwoordiger van de Unie van de Arbeid
 • Stanisław Żółtek, namens het Congres van Nieuw Rechts

De volgende vier kandidaten Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Rafał Trzaskowski en Waldemar Witkowski representeerden linkse partijen. Andrzej Duda, Szymon Hołownia en Paweł Tanajno vertegenwoordigden centrum-liberaal gedachtengoed. Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski en Stanisław Zółtek representeerden conservatieve partijen.

De vragen waren als volgt.

Vraag 1: op dit moment zijn er tienduizenden asielzoekers aan de grenzen met de EU. Wat zou Polen moeten doen?

De huidige president Andrzej Duda benadrukte dat Polen een gastvrij land is en het mag niet zo zijn dat mensen gedwongen worden om naar Polen te gaan en in Polen te blijven. De Oekraïners en Belarussen komen naar Polen vrijwillig. De kandidaat van Confederatie is van mening dat Polen een zelfstandige migratiepolitiek moet bedrijven. In zijn antwoord op de eerste vraag accentueerde hij ook de hypocrisie van de regerende partij die officieel een tegenstaander van de relocatie van vluchtelingen is. Maar ondertussen het aantal moslims in Polen verdubbeld is. Een andere kandidaat, Marek Jakubiak, heeft zich tegen de ‘wir schaffen das’-politiek van Angela Merkel uitgesproken. Volgens hem is Polen een open land voor migranten die in Polen willen wonen, werken en die Poolse taal willen leren.

Vraag 2: bent u voor de mogelijkheid om de godsdienstlessen op basisscholen gebruiken als voorbereiding voor de Eerste Communie?

De meeste kandidaten vonden dat deze vraag als een ‘rookgordijn’ gebruikt wordt en dat er meer concrete vragen over echte problemen Polen gesteld moeten worden. Een van de kandidaten heeft ook hieraan toegevoegd dat catechese in de kerk meer waardevol is voor de kinderen omdat de priesters niet meer in dienst zijn van de ministerie van het Onderwijs. Bovendien garandeert de Poolse grondwet de godsdienstvrijheid.

Vraag 3: gaat u in de toekomst akkoord met een homohuwelijk en later met adoptie door homoseksuele paren?

De meeste kandidaten hebben zich tegen deze plannen uitgesproken. Volgens hen is de Poolse grondwet hier heel duidelijk in, dat een huwelijk voor man en vrouw is voorbehouden. Ragał Trzaskowski heeft deze vraag ontwijkend beantwoord. Maar als ik vertel, dat hij als de burgermeester van Warschau de invoering van de genderideologie op scholen heeft goedgekeurd, dan weten we waarvoor hij staat. Volgens Krzysztof Bosak kan men meer bereiken door de buitenlandse financiering van bepaalde organisatie te stoppen. De europarlementariër en voormalige burgermeester van Słupsk van homoseksuele geaardheid, Robert Biedroń, is een grote voorstaander van dit idee.

Vraag 4: bent u voor de invoering van euro?

De huidige president, Andrzej Duda, stelde voor om deze discussie met logische voor en tegen argumenten te gaan voeren als Polen meer welvarend land is. Volgens Krzysztof Bosak gaat deze vraag niet over de economie en de welvarendheid van de Poolse burgers, maar over de verdere integratie van de EU. Hij is een tegenstaander van die idee. De meeste kandidaten waren hier ook tegen.

Vraag 5: vindt u dat Polen de vaccinaties voor Covid-19 moet aanschaffen en moet het vaccin verplicht worden?

Alleen Krzysztof Bosak sprak duidelijk twee keer nee uit. Sommige kandidaten benadrukten dat het vaccin eerst uitgevonden moet worden om hierover te kunnen spreken. Tegelijkertijd willen zij dat het vaccin in ieder geval beschikbaar is voor de Poolse burgers. Rafał Trzaskowski beantwoordde deze vraag ontwijkend. En Robert Biedroń opperde om het vaccin tegen haat aan de Poolse politici voor te stellen.