In mijn vorige bericht heb ik jullie, de geachte lezers, geïnformeerd over het stemmen inzake de opheffing van de immuniteit van het EP-lid Guy Verhofstad. Deze stemming kwam tot stand dankzij de inspanningen van de stichting Ordo Iuris en haar advocaten. In 2017 in zijn toespraak noemde Guy Verhofstad Polen, die in de Onafhankelijkheidsmars deelnamen, ‘fascisten, neonazi’s en white supremacists’. Een Poolse patriot, dr. Bawer Aondo-Akaa, heeft besloten om het EP-lid voor deze schandelijke woorden te vervolgen.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus ging de stemming in maart niet door. Nadat het Europees Parlement zijn werkzaamheden hervatte, vond een plenaire zitting op woensdag 17 juni plaats, waarin het (o.a.) gestemd werd inzake de opheffing van de parlementaire immuniteit van Guy Verhofstadt.

De uitslag van deze stemming was te verwachten. Het parlement heeft de immuniteit van Verhofstadt gehandhaafd met een meerderheid van 632 stemmen, met slechts 59 tegen en 5 onthoudingen.

(…)
F.  overwegende dat artikel 8 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bepaalt dat tegen de leden van het Europees Parlement geen opsporing kan plaatsvinden en dat zij evenmin kunnen worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in de uitoefening van hun functie hebben uitgebracht;
G.  overwegende dat Guy Verhofstadt zijn uitlatingen heeft gedaan tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement, in de vergaderzaal zelf tijdens de uitoefening van zijn functie als lid van het Europees Parlement;
H.  overwegende dat de uitlatingen van Guy Verhofstadt dus gedaan zijn in het kader van de uitoefening van zijn mandaat als lid en van het verrichten van zijn activiteit in het Europees Parlement;
1.  besluit de immuniteit van Guy Verhofstadt niet op te heffen;
2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van de Poolse Republiek en aan Guy Verhofstadt.

bron is hier te vinden

Twee Poolse EP-leden, Beata Mazurek en Kosma Złotowski namens de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid, brachten deze kwestie verder ter sprake: ‘De stemming heeft aangetoond dat de Europese Unie niet alleen een Unie van twee snelheden is, maar ook van dubbele standaarden, waar sommige meer mogen en anderen helemaal niets’, aldus Beata Mazurek. De Poolse politicus benadrukte dat de woorden van Guy Verhofstadt buitengewoon pijnlijk en schadelijk zijn voor Polen. ‘Je moet totaal onwetend zijn om de betekenis van de woorden ‘fascisme’ en ‘nazisme’ niet te kennen. We zijn het er niet mee eens dat dit soort smaad en laster gebruikt wordt met betrekking tot Polen, gebaseerd op een selectief uitgekozen aantal kranten.’ (Het EP-lid legde eerder uit dat hij zijn uitspraken op informatie afkomstig uit sommige kranten baseerde).
‘Het resultaat van de stemming is niet verrassend voor ons’, aldus Kosma Złotowski. ‘We veranderen echter onze positie niet. (…) Guy Verhofstadt verontschuldigde zich niet alleen nooit voor zijn woorden, maar herhaalt nog steeds dit duidelijke nepnieuws zonder enige reflectie. In de tijden van desinformatie is dit schandalig. Verbergen voor een rechtszaak achter zijn immuniteit is laf en Europarlementariër onwaardig’.