In de tijden van het coronavirus hebben verschillende Poolse media de afgelopen dagen online debatten voor de presidentskandidaten georganiseerd. Bijvoorbeeld via Onet News konden de kandidaten op 22 april een klimaatdebat voeren. Op 1 mei heeft Newsweek een algemeen debat geregeld. De volgende kandidaten namen deel aan deze debatten: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska en Władysław Kosiniak-Kamysz. De huidige president Andrzej Duda besloot om niet mee te doen. Deze online debatten waren georganiseerd door andere media omdat de Poolse nationale TV tot nu toe geen debat georganiseerd heeft.

Tijdens het Newsweek debat beantwoordden de kandidaten de vragen van de journalisten – Tomasz Lis en Renata Grochal. Er was ook tijd ingepland voor een korte en vrije speech en een antwoord op de vraag van een concurrent. Het eerste deel van het debat stond in het teken van de verkiezingen per post, waaronder de kwestie van de wettigheid van de verkiezingen en de mogelijkheid om ze te boycotten. ‘Het is mijn plicht ervoor te zorgen dat deze verkiezingen niet doorgaan. Ik zal niet deelnemen aan deze verkiezingen omdat het immoreel is’, aldus Małgorzata Kidawa-Błońska. De andere kandidaten hadden een andere mening. Szymon Hołownia verklaarde dat hij, als hij won, het ambt zou verlaten en nieuwe verkiezingen zou uitschrijven om ervoor te zorgen dat het gevecht tussen de kandidaten eerlijk zou zijn. Władysław Kosiniak-Kamysz wees hem echter erop dat de Tweede Kamervoorzitter, Elżbieta Witek van de regerende PiS, de president volgens de Poolse grondwet zou worden. Krzysztof Bosak duidde aan dat de verantwoordelijkheid voor de legitieme en goed georganiseerde verkiezingen bij de regering ligt.

De kandidaten spaarden de huidige president Andrzej Duda geen kritiek, niet alleen vanwege zijn afwezigheid in het debat, maar ook met betrekking tot de tot nu toe door hem genomen beslissingen. De kandidaten verweten hem ook dat alles, wat hij keurig uitvoerde, hem door Jarosław Kaczyński opgedragen werd.

Aan het einde van het online programma werd het debat aan de ideologische kwesties gewijd met name het homohuwelijk en de adoptie door de homoseksuele paren. Szymon Hołownia, Robert Biedroń en Małgorzata Kidawa-Błońska zouden zo’n wetsvoorstel onderteken. Krzysztof Bosak en Władysław Kosiniak-Kamysz waren van andere mening.

Het debat via Onet News was volledig toegewijd aan de klimaatproblematiek. Alle kandidaten, behalve Krzysztof Bosak, presenteerden een visie van een ondergaande wereld en hoe de mensen aan dit probleem bijdragen. Volgens hen is de enige mogelijkheid om de duurzame energiebronnen volledig te gaan gebruiken. Zij zouden in principe elk wetsvoorstel inzake de klimaatneutraliteit ondertekenen. Krzysztof Bosak benadrukte dat het klimaatbeleid van de EU de industrie uit Europa juist wegdrukt en vervolgens naar andere landen verplaatst, voornamelijk de grootste vervuilers, zoals China, die geen milieuwetgeving toepassen.

De nationale TV heeft een debat op 6 mei voor alle 10 kandidaten ingepland. De twee parlementariërs Małgorzata Kidawa-Błońska en Krzysztof Bosak hebben precies op deze dag andere belangrijke verantwoordelijkheid, in de Tweede Kamer wordt er inzake de verkiezingen per post gestemd. Zij moeten nog bedenken hoe zij deze twee evenementen kunnen combineren.