Tijdens een persconferentie op 21 oktober van de Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid informeerde de woordvoerster van de partij over het volgende incident.

Een ernstig ziek meisje van één jaar wordt de toegang tot de Poolse gezondheidszorg ontzegt omdat haar moeder niet gevaccineerd is. Het meisje Maja zou een cardiologisch onderzoek krijgen zodat ze binnenkort geopereerd kan worden. De datum van de operatie was al vastgesteld. De moeder en oma werden door een vrouwelijke dokter in het ziekenhuis in Wrocław geïnformeerd dat het onderzoek niet plaats kan vinden omdat de moeder niet gevaccineerd is. Hierdoor werd de datum van de operatie uitgesteld.

Een dag later werd de volgende persconferentie georganiseerd omdat de moeder noch dezelfde avond na het eerste interview geïntimideerd werd door de politie in burgerkleding. De politieagenten verschenen om 19.30 in de avond bij haar appartementen en wilden haar naar meteen het politiebureau meenemen. Het lijkt alsof het paard achter de wagen wordt gespannen en de cardioloog mevrouw Małgorzata Raś, die haar beroepsethiek niet naleeft, het slachtoffer is. Tevens heeft de moeder van de eenjarige Maja een bericht van de ziekenhuisdirecteur ontvangen waarin hij de zaak probeert de verdoezelen en stelt dat het helemaal niet het geval is dat de zorg geweigerd werd.

De woordvoerster van de partij gaf nog drie andere voorbeelden van kwetsbare moeders die om de gezondheid van hun kinderen moeten vechten omdat een medische behandeling van de kinderen geweigerd wordt.

De moeder heeft een melding bij het OM ingediend omtrent mogelijke strafbare feiten begaan door de ziekenhuisdirecteur en de arts.