Het coronavirus verergert het geschil over de presidentsverkiezingen in Polen op de politieke bühne. Het gevecht om de presidentsverkiezingen in mei is zodanig geëscaleerd dat de vice-premier van de Poolse regering Jaroslaw Gowin maandag 6 april ontslag nam. De Tweede Kamer heeft maandag twee keer gestemd inzake de verkiezingen per post.

In de eerste stemming verloor de regerende partij de stemming. Er stemden 228 voor en 228 tegen de invoering van de verkiezingen per post. Vier leden hebben ervoor gekozen om zich bij de stemming over deze motie te onthouden. 

Daarna kondigde de Tweede Kamervoorzitter aan dat de motie is verwerpen en tegelijkertijd schortte zij de vergadering tot dinsdag 15.00 uur. Maar enkele minuten later verscheen een informatie dat een bijeenkomst op maandag 15.00 gepland staat. Jaroslaw Kaczynski geeft niet op. Hij gaat door tot dat hij en zijn partij uiteindelijk erin slagen om te bereiken wat ze willen: invoering van de verkiezingen per post voor alle Poolse burgers! Daarom dient de partij Recht en Rechtvaardigheid nog een motie in die dezelfde dag nog in behandeling genomen moet worden.

De tweede motie verschil echter niet veel van de eerste. In het eerste project werden er meer handelingen benoemd die met gevangenisstraf strafbaar zij. In het tweede project werd de lijst verkort. Het gaat hier om de handelingen die de geheimzinnigheid van de verkiezingen in gevaar kunnen brengen.

In totaal hebben 458 afgevaardigden hebben gestemd: voor – 230, tegen – 226, twee onthielden zich, twee stemden niet.