De totale verdeeldheid van Polen‘ meldde de Volkskrant vier dagen geleden. De verdeeldheid tussen de Poolse burgers zou zo groot zijn, volgens deze krant, dat haast niemand eraan kan ontsnappen. Afgelopen weekend (precies één week voor de verkiezingen) was ik in Polen in de Eiland-Beskiden en de verdeeldheid viel eigenlijk wel mee. Die is er wel, begrijp me niet verkeerd (de verdeeldheid is steeds meer zichtbaar en voelbaar over de hele wereld). Op de hekken langs de weg zag ik posters, voornamelijk van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid.

In het kader van de komende verkiezingen heb ik al een artikel geschreven. Daar kun je lezen, dat er deze keer vijf partijen hieraan meedoen. Je kunt ook in grote lijnen vernemen waar deze partijen voor staan. Op 1 oktober 2019 vond een debat op tv plaats tussen de kandidaten van alle partijen. Waarom heb ik het woord alle benadrukt? Niet zonder rede. Het blijkt dus dat niet alle vijf partijen gelijke kansen kregen om op tv een debat te voeren. Of om de kandidaten en het eigen politieke programma te presenteren. Het is één van de weinige keren wanneer de Confederatie uitgenodigd werd. De regerende partij, die de Poolse nationale media in handen heeft, bemoeilijkte heel duidelijk de voering van de campagne voor deze partij.

Maar waarom? Wat heeft deze partij in haar programma dat de regerende partij zich zorgen om maakt? Deze partij pleit voor vrijheid en soevereiniteit van de Poolse staat. Hieronder heb ik de belangrijkste punten uit haar programma vertaald en op een rij gezet.

  • Op het gebied van economie stellen zij lagere belastingen tarieven voor. Niet alleen lagere loonbelasting, maar ook BTW en accijnzen op benzine. Zij gaan vanuit dat hoe meer geld in de handen van de burgers blijft, hoe beter voor de economie. De burgers zijn vrij en slim genoeg om te kunnen beslissen hoe zij hun eigen geld willen spenderen of op welke manier sparen.
  • Dat geldt ook voor pensioenen. De Poolse burgers moeten vrij zijn om te kunnen beslissen of zij voor hun pensioen via ZUS (Instituut voor Sociale Verzekeringen) willen sparen of zelf op hun eigen gelegenheid.
  • De belastingtarieven moeten laag zijn en het systeem eenvoudig. Zij pleiten voor minder ambtenaren dus minder bureaucratie.
  • Op het gebied van de nationale veiligheid pleiten zij voor een sterk en modern leger. Door de voormalige coalitie werd het Poolse leger ‘uitgekleed’. De huidige regerende partij probeert het leger te moderniseren maar alleen via hun bondgenoten. En zij zien voornamelijk de VS als geallieerde.
  • De integriteit en onafhankelijkheid van de Poolse staat, meent de partij, kan verkregen worden door een sterke Poolse cultuur, een stabiele economie en een moderne Poolse leger. Ook zijn zij een voorstander van wapenbezit door getrainde burgers.
  • Op het gebied van de buitenlandse politiek zijn zij een voorstander van de vrijwillige samenwerking tussen verschillende landen i.p.v. het huidige dictaat vanuit Brussel.
  • Zij willen een politieke en economische partnerschap op grond waarvan de soevereiniteit van Polen niet verloren gaat.
  • Op het gebied van educatie zijn zij tegen de verplichte LHBT lessen op scholen, die door de ‘zogenoemde’ seksuologen verzorgd worden. De ouders beslissen over de opvoeding van hun kinderen en niet de staat.

Als je deze punten leest, dan zou je deze partij als anti-establisment-partij kunnen beschrijven. Ja, zeker! Dat zijn ze. En dan wordt het opeens duidelijk waarom de kandidaten niet op tv mochten debatteren. Toen het eenmaal mocht, bleek dat het verboden werd om de Poolse vlag tijdens het programma te gebruiken. Op de onderstaande film kun je zien en volgen (misschien niet verstaan 🙂) hoe de organisatoren van het programma de Confederatie kandidaten proberen te intimideren.

Heisa op tv over de Poolse vlag

De verkiezingen worden op zondag 13 oktober gehouden. Vanaf 00.00 voorgaande deze dag geldt de zogenoemde de pre-electorale stilte. Een pre-electorale stilte is een campagnestop. Het uitgangspunt van deze regel is dat de kiezer ongestoord zijn beslissing moet kunnen maken.  

Ik zal me aan de pre-electorale stilte houden 😉. En zondag ga ik zeker stemmen! Want zoals Donald Trump zei, behoort de toekomst tot de patriotten en niet globalisten.