Woedende straatprotesten in Polen na bijna totaalverbod op abortus, informeert de Volkskrant. ‘Aangescherpte abortusregels van kracht in Polen‘, meldt de Trouw. De Standaard attendeert zijn lezers met de volgende titel: ‘Opnieuw protest in Polen: omstreden abortusverbod bijna van kracht‘. Op 20 juni 2019 schreef ik het volgende artikel: Grote zorgen om de abortuswet in Polen waarin ik de lezers informeerde omtrent de abortuswet en de vrouwenrechten in Polen. Hoe de situatie inmiddels veranderd is, lees je in mijn nieuwe artikel rondom de zorgen om de abortuswet.

Volgens de wet van 1993 is abortus in Polen alleen toegestaan in drie gevallen:
1. De zwangerschap vormt een bedreiging voor het leven of de gezondheid van de moeder. Abortus in dit geval mag uitgevoerd worden ongeacht het aantal weken van de zwangerschap.
2. In het geval van ernstige afwijkingen aan de foetus die vastgesteld worden door middel van een prenataal onderzoek.
3. De zwangerschap is het gevolg van verkrachting of incest.
Ter vergelijking wordt dezelfde abortuswet in de staat Zuid-Australië (in Australië is de abortuswet niet in elke staat hetzelfde, net zoals in de VS) of Nieuw Zeeland gehandhaafd. In Europa is Polen het enige land dat deze ‘strenge’ wet aanhoudt. Echter is de wet in Ierland en Finland eigenlijk vergelijkbaar.

In oktober vorig jaar heeft het Constitutioneel Hof verkondigd dat de abortus in het geval van ernstige afwijkingen van de foetus niet in overeenstemming is met de Poolse Grondwet (artikel 38). Volgens de hoogste rechters van het land schendt dit grondwettelijke bescherming van het leven van ieder mens. Op 27 januari werd de uitspraak van het hof in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is de abortus in het tweede geval niet meer legaal.

De abortus in het geval van ernstige afwijkingen of ziektes wordt in Polen een eugenetische abortus genoemd.

Wat is een eugenetische abortus?

De eugenetica of eigenlijk rasverbetering houdt zich bezig met het verbeteren van de genetische samenstelling van een bevolking. Het woord komt uit het Grieks: εύ (goed) en γένεσις (oorsprong).

Tegenwoordig zijn er maar weinig landen die openlijk een eugenetisch beleid voeren. In 1994 nam China een wet aan waarin een screening op genetische ziektes nog voor het huwelijk verplicht werd gesteld. In het geval dat een genetische ziekte vastgesteld werd, mocht de persoon in kwestie niet trouwen of moest zich verplichten tot het gebruik van voorbehoedsmiddelen of zelfs sterilisatie. In het Westen (en veel andere landen) wordt de screening op de burgers toepast door middel van een prenataal onderzoek. Op basis van het onderzoek wordt besloten of de ouders door willen gaan met de zwangerschap of niet.

Eugenetica vs de katholieke leer

Volgens de katholieke leer begint het leven bij de bevruchting en is het niet toegestaan om het leven te beëindigen. Dit zegt één van de 10 geboden: U zult niet doodslaan.

In de geschiedenis der mensheid hebben verschillende theorieën zich ontwikkeld omtrent de vraag wanneer het leven beging. De meningen van de meeste wetenschappers zijn hierover verdeeld. Sommige stellingen zijn gebaseerd op zogenaamde cruciale momenten in de ontwikkeling van de foetus, bijvoorbeeld het leven begint nadat de bevruchte eicel zich in de baarmoeder heeft geplaatst (dat wil zeggen na ongeveer een week). Volgens andere theorieën moet het wezentje op een mens lijken.

Hoe meer wetenschappers zich hiermee bezig houden, hoe meer verschillende stellingen verschijnen, hoe mee vragen er ontstaan. Echter is het standpunt van het Christendom door de geschiedenis onveranderlijk gebleven. Het geloof biedt de houvast voor de mensheid.

Staat de Poolse regering achter de katholieke leer?

Ik weet dat de huidige regering in de Westerse media als ‘conservatief’ (lees ‘extreem rechts’) wordt omschreven. Het valt eigenlijk best mee hoe conservatief ze zijn. Een goed voorbeeld is dus de abortus. De partij Recht en Rechtvaardigheid is al 5 jaar aan de macht dus hadden ze tijd genoeg om hun katholieke standpunt te laten zien en verdedigen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus waarom nu pas?

Het thema van abortus kwam in oktober 2020 ter sprake toen het Constitutionele Hof vaststelde dat de eugenetische abortus in strijd is met de Poolse Grondwet. Destijds kwamen de protesten tegen de coronamaatregelen goed op gang. Het gevaar vanuit de bevolking kwam. De burgers gingen zich verenigen. Dat is pas het echte gevaar.

Volgens de Poolse wet is de beslissing van het hof niet van kracht totdat in het staatsblad wordt gepubliceerd. Echter hebben de machthebbers met de laatste handeling drie maanden gewacht. Dus staat de Poolse regering echt achter de katholieke leer? Ik denk het niet. Want dan hadden ze dit meteen in het staatsblad vermeld. De publicatie van het oordeel kwam op een gunstig moment. Gunstig voor de machthebbers uiteraard. Net toen de ondernemers zich gingen verenigen en in opstand kwamen. Net voordat de nieuwe maatregelen aan zitten komen, wellicht wordt er een versoepeling van de maatregelen aangekondigd, maar pas in mei.

Het is gewoon een afleidingsmanoeuvre zodat de burgers niet meer weten wat echt belangrijk is. Dus niet het recht op abortus, maar gewoon VRIJHEID is belangrijk. Het is een oud trucje: verdeel en heers… en helaas trappen de mensen er nog steeds in.

Het is in Nederland niet anders. De onderwerpen om de burgers te verdelen zijn anders. Maat het doel is hetzelfde.