De coronavirus epidemie heeft in totaal 20 mensen in Polen het leven gekost. Twee weken geleden heeft de Poolse regering speciale maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het virus. In totaal zijn er tot nu toe 1771 mensen ziek geworden (inclusief vandaag tot 20.00 uur).

In het kort: er werd vorige week een epidemie noodtoestand aangekondigd. Polen heeft tijdelijk zijn grenzen voor buitenlanders gesloten. Alleen mensen die in Polen werken, mogen het land binnen treden. De Poolse burgers mogen uiteraard naar hun eigen land terug keren maar eerst wordt een quarantaine van twee weken verplicht gesteld. De horeca gelegenheden zijn gesloten. Het wordt geadviseerd om thuis te blijven.

Het resultaat van deze maatregelen kunnen jullie in de onderstaande film zien. De lege straten van Warschau zijn met een drone door het youtube-kanaal ‘Poland on Air’ in beeld gebracht.

Elke dag worden er het aantal nieuwe besmettingen en het totaal aantal besmettingen bijgehouden. De resultaten na een week heb ik vorige week in de grafieken inzichtelijk gemaakt. En wat hebben deze maatregelen na twee weken opgebracht? In de bovenstaande grafiek kunnen jullie het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen drie weken zien. Het diagram laat het absolute en procentuele toename zien. Het absolute aantal nieuwe besmettingen groeit nog steeds, maar procentueel gezien lijkt het aantal zich langzaam te stabiliseren.