In de hele EU zien we steeds toenemende protesten tegen de coronamaatregelen, lockdowns en de verplichte vaccinaties. Volgens de minister Spahn is vrijwel iedere Duitser aan het eind van de winter gevaccineerd, genezen of overleden aan het coronavirus. Wat bedoelt hij hiermee? Dat er geen ruimte meer is in de maatschappij voor de ongevaccineerde? Wat gaat hij met deze mensen doen? … en zo veel moeite…. alleen voor de digitale identiteit voor elke EU-burger?Er komt een Europese digitale identiteit voor elke EU-burger, elke inwoner en elke onderneming in de EU die dat wil. Ze kunnen zich daarmee identificeren en kiezen welke persoonlijke gegevens ze willen delen, zowel online als offline, met overheidsinstanties en bedrijven in de hele EU.’ – stelt de EU voor .

En verder draagt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in haar Staat van de Unie op 16 september 2020 aan: ‘Telkens als een app of website ons vraagt een nieuwe digitale identiteit te creëren of gemakkelijk in te loggen via een groot platform, hebben wij geen idee wat er in werkelijkheid met onze gegevens gebeurt. Daarom stelt de Commissie een beveiligde Europese e-identiteit voor. Een e-identiteit die wij kunnen vertrouwen en die elke burger overal in Europa kan gebruiken om van alles te doen – van belasting betalen tot een fiets huren. Een technologie waarbij we zelf kunnen controleren welke gegevens worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt.’

Kunnen wij als burger de app controleren? Kunnen wij het vertrouwen?

Naar mijn mening niet…

Er worden op dit moment wetten voorbereid die de overheidsinstanties en privé partijen zeer ruime bevoegdheden geven om persoonsgegevens met elkaar te delen. En de overheid mag vrijelijk nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen. Als je dit combineert met de QR code krijgt de EU een heel gevaarlijk wapen in handen. Daar ging het vanaf het begin om.

Alles maar dan ook echt alles is dan bekend , zoals : persoonsgegevens, alle gezondheidsgegevens inclusief vaccinaties of ziekenhuisopnames, boetes of strafblad. Alle financiële gegevens zoals …schulden, bezittingen, bankrekeningen, faillisementen. Je politieke voorkeur of religie wordt ook geregistreerd. Jouw gegevens liggen allemaal bij de EU te Brussel waar allerlei mensen iets mee kunnen. En dat allemaal onder je QR code. 

Nog het ergste is dat je bankrekeningen aan de QR code gekoppeld. In andere woorden geen vaccin geen geld. Geen vaccin geen werk. En als dat nog niet genoeg is, stel je dit voor: no jab no vote. Je stemrecht wordt je ontnomen net zoals dat een paar EU-parlementariërs is overgekomen.

Volgend jaar zomer wordt de Coronapas opgewaardeerd tot digitale EU ID card. Spoedig volgt de digitale euro waar ze vrijelijk negatieve rente op kunnen loslaten om de schulden van de EU landen houdbaar te maken. De digitale euro kunnen ze manipuleren, bijvoorbeeld een houdbaarheid aan meegeven zodat je het moet uitgeven binnen bepaalde tijd. Of er wordt voor je bepaald waaraan je het mag uitgeven. Of je krijgt het helemaal niet als je je niet laat vaccineren. Je moet heel braaf zijn. Je moet aan bepaalde voorwaardes voldoen.

Dit wordt een sociaal krediet systeem waarin je gedwongen wordt om al je vrijheid in te leveren, zelf denken of eigen mening is niet meer toegestaan. Die QR code gaat niet meer weg. En de overheid bepaalt wanneer jouw vinkje op groen mag.

Halen de globalisten hun inspiratie uit de complottheorieën?