De soldaten van de Poolse territoriale strijdkrachten luiden noodklok: ‘als we ons niet laten vaccineren, zijn er geen loopbaan- of bevorderingsmogelijkheden voor ons of mogen we niet meer aan de militaire oefeningen deelnemen’.

Dankzij de Tweede Kamerleden van de Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid kregen de soldaten van de Poolse territoriale strijdkrachten de kans om zich tijdens een vergadering van de commissie inzake de covidvaccinatie uit te spreken. Nadat de regering vorig jaar verkondigde dat de vaccinaties niet verplicht zouden zijn, hebben de soldaten te maken met discriminatie en worden ze zelfs geconfronteerd met chantage. De keuze is als volgt: vaccinatie of geen loopbaan-, bevorderingsmogelijkheden en niet deelnemen aan de militaire oefeningen. De soldaten die hun twijfels omtrent vaccinatie uitspraken, kregen informele disciplinaire gesprekken met de gezagvoerder. De gesprekken zijn informeel omdat ze nergens geregistreerd staan.

Tijdens de commissievergadering verklaarde luitenant Szymon Fijał onder andere hij het OM reeds geïnformeerd had inzake mogelijke mogelijke strafbare feiten bij het Poolse leger. De strafbare feiten, zoals machtsmisbruik, afdwingen van bepaald gedrag. De toegang tot militaire opleiding worden de soldaten, die zich niet laten vaccineren, ontzegd. In een geïntegreerd systeem voor elektronische of geautomatiseerde gegevensverwerking van het Poolse leger wordt er geregistreerd welke soldaat de eerste of de tweede dosis van de vaccinatie heeft gekregen.

In april dit jaar (2021) is er ook een soldaat overleden als gevolg van de vaccinatie. De getuige gaf in het interview aan dat hij door zijn meerdere aangezet werd om de documenten te vervalsen. Uit de vervalste documenten zou het moeten blijken dat deze soldaat op deze dag geen vaccinatie heeft gekregen.

Bij de commissie verschenen tevens ouders van een 32-jarige soldaat. Na de vaccinatie is er een ernstige gezondheidsschade vastgesteld bij deze soldaat terwijl hij daarvoor kerngezond was. Deze man moest een operatie ondergaan waardoor 90% van zijn dunne darm is weggehaald. Huilend verklaarde zijn moeder voor de commissie dat zij net een drie dagen cursus heeft gehad om te leren hoe ze vanaf nu haar zoon eten moet geven. Van het leger heeft hij een uitkering ter hoogte van 4000 PLN per maand toegewezen gekregen. De ouders gaven ook aan dat ze de artsen hebben gedwongen om deze gezondheidsschade als gevolg van de vaccinatie te registeren.

Het nationale ministerie van defensie benadrukte onlangs dat de soldaten die besluiten zich te laten vaccineren, nemen verantwoordelijkheid om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Het ministerie legde tevens uit dat het niet vaccineren tegen COVID-19 geen invloed zal hebben op de rangen van het loopbaanverloop van de soldaten.