Ordo Medicus is een maatschappelijk initiatief van de Poolse artsen en wetenschappers uit verschillende vakgebieden ter bevordering van gezondheid, persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke wetenschap. Het initiatief werd in maart 2021 gelanceerd als reactie op de anti-wetenschappelijke en vaak illegale aanpak met betrekking tot het coronabeleid in Polen.

Ordo medicus voert onder andere de volgende acties in Polen:

  • Strijd voor mensenrechten, waaronder lichamelijke integriteit.
  • Coördineren van de werkzaamheden van de niet-parlementaire commissie die onderzoek doet naar de nalatigheid van de regering en het Poolse OMT ten aanzien van het coronabeleid.
  • Het verdedigen van het recht van kinderen op onderwijs en vrije fysieke en mentale ontwikkeling, die niet gehinderd mag worden door schadelijke lockdowns.
  • Voorkomen van de invoering van een medische apartheid in Polen onder het mom van bestrijding van het coronavirus (zie wetsvoorstel 1449).
  • Samenwerking aangaan met andere buitenlandse entiteiten die zich verzetten tegen de schending van mensenrechten.

Website van Ordo Medicus.

De organisatie heeft op haar website de beroemde speach van Thierry Baudet in de Tweede Kamer laten vertalen en geplaatst.