Het onderwerp van dit artikel is het veel besproken wetsvoorstel 1449. Ik weet dat de mainstream media zich op dit moment op de uitspraak van het Grondwettelijke Hof concentreren. Maar dat is alleen een afleidingsmanoeuvre. In Nederland, Frankrijk en Duitsland is de QR-code van kracht als je naar een restaurant of een bioscoop wilt. In Polen (nog) niet. Lees hieronder wat de Poolse machthebbers van plan zijn. Ik heb de meest ingrijpende veranderingen op een rijtje gezet.

Definitie van een epidemiologisch onderzoek

Een epidemiologisch onderzoek is op dit moment volgens de Poolse wet een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd om biologische pathogenen op te sporen of de diagnose van een infectieziekte vast te stellen. Volgens de nieuwe definitie zou dat onderzoek zich richten om biologische pathogenen op te sporen of de diagnose van een infectieziekte vast te stellen of uit te sluiten.
De toevoeging van het woordje ‘uitsluiten’ zou in feite betekenen dat je als gezond mens altijd moet bewijzen dat je niet ziek bent.

Preventieve vaccinatie

Allereerst verandert de doelgroep met betrekking tot de verplichte vaccinatie. Op basis van dit voorstel geldt de verplichte vaccinatie niet alleen voor de Poolse burgers maar ook voor alle personen die korter dan 3 maanden in Polen verblijven. Zelfs bij een verblijf voor één dag moet je vaccinaties laten zien. Waarschijnlijk wordt The Green Pass in de toekomst ook in Polen vereist, ook al wordt dit nog niet expliciet in het wetsvoorstel vermeld. Bovendien is het, net als voorheen, de minister van Volksgezondheid, die op grond van een verordening beslist welke ziektes op de lijst van verplichte vaccinatie zijn opgenomen. Dit betekent dat in Polen de Minister van Volksgezondheid verantwoordelijk is voor het opnemen van COVID-19 als lijst van infectieziekten en het opleggen van een vaccinatieplicht in dit verband.

Persoonsgegevens van patiënten

Als deze wet wordt aangenomen, wordt er een wettelijke basis gelegd voor het verstrekken van persoonsgegevens door de huisartsen aan de gezondheidsinspecteurs (vergelijkbaar met de GGD-artsen in Nederland). De gegevens zouden gedeeld mogen worden in het geval van je niet laten vaccineren en van een vermoedelijke besmetting. Dit is naar mijn mening in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming en tegen de medische geheimhoudingsplicht van de artsen.

Quarantaine en verplichte medische of psychiatrische behandeling

Verder wil de Poolse wetgever additionele wijzigingen aanbrengen met betrekking tot de quarantaine. De gezondheidsinspecteur zou het recht hebben om een ​​vermoedelijk besmette persoon een quarantaine van 30 dagen op te leggen, wat niet thuis hoeft plaats te vinden. Het kan ook in een isolatiekamer plaatsvinden, tenzij de verdachte een test afneemt! We weten allemaal om welke niet betrouwbare test het gaat.

Maar dat is nog niet alles. Er wordt ook voorgesteld om een persoon die een direct bedreiging vormt voor zijn of andermans leven en gezondheid tot een verplichte medische of psychiatrische behandeling te dwingen. De persoon in kwestie zou nader niet gedefinieerde tests moeten ondergaan.

Compensatiefonds

Er wordt een compensatiefonds opgericht voor de personen die ernstige gezondheidsschade na de vaccinatie oplopen, tevens voor de familie van de overledenen na de vaccinatie. De regelgeving is echter zodanig geconstrueerd dat voor de artsen, gevaccineerden of voor de nabestaanden heel moeilijk wordt gemaakt of bijna onmogelijk om de bijwerkingen of het overlijden door te geven.

Volgens het officiële overheidsrapport van 26 september 2021 werden er in totaal 12.328 bijwerkingen gemeld waarvan 84 mensen zijn overleden. Dit in een land van bijna 38 mln mensen. Ter vergelijking in België met 11.5 mln inwoners staat de teller op 28.346 bijwerkingen.