Op 13 januari 2022 hebben we de volgende informatie van onze energieleverancier ontvangen.

Geacht heer/mevrouw,

In 2022 gelden er nieuwe verkoop- en distributietarieven van elektriciteit voor de huishoudens.

De redenen voor de stijging van de elektriciteitsprijzen

De prijs van elektriciteit hangt voornamelijk af van de productiekosten. Het belangrijkste onderdeel zijn de kosten die we maken in verband met het klimaatbeleid van de Europese Unie. De stijgende kosten van CO2-emissierechten bedragen momenteel maar liefst 59% van de elektriciteitskosten. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de stijging van de energieprijzen in heel Europa.

De structuur van de gemiddelde kosten die de prijs van de elektriciteit beïnvloeden

Vanwege de wettelijke verplichting willen wij u informeren dat de gemiddelde prijs van elektriciteit voor de huishoudens bestaat uit:
59% – kosten van CO2-emissierechten die voortvloeien uit het klimaatbeleid van de Europese Unie
25% – andere kosten
8% – kosten van de RES-verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatbeleid van de Europese Unie
6% – eigen kosten (zoals klantenservice of tewerkstelling)
1% – accijns
1% – marge

Het anti-inflatiebeleid van de overheid vermindert de stijging van de elektriciteitsrekening


Dankzij het anti-inflatiebeleid van de regering zullen de Poolse huishoudens minder last hebben van de stijgende kosten van de elektriciteit. Ze zullen één van de laagste rekeningen in Europa hebben.

Als onderdeel van dit beleid introduceert TAURON het volgende:
• een verlaging van het btw-tarief voor de elektriciteitsleveringen van 23% naar 5% – voor de periode van 01/01 tot 31/03/2022,
• een accijnsvrijstelling voor de huishoudelijke verbruikers – voor de periode van 01/01 tot 31/05/2022.

Om te kunnen profiteren van het lagere btw-tarief en de accijnsvrijstelling hoeven de klanten van TAURON niets te doen. De nieuwe tarieven worden conform de geldende regelgeving in de facturering verwerkt.

Een subsidie van de overheid

Het anti-inflatiebeleid van de overheid houdt tevens in dat de huishoudens met een midden- en laag inkomen een subsidie bij de gemeente kunnen aanvragen.

Een verlaging van btw tot 31 maart dit jaar… en dan?
Een verlaging van het accijns tot 31 mei dit jaar … en dan?
Een eenmalige subsidie … en dan?

Bovendien verspreidt onze energieleverancier de overheidspropaganda: de Poolse huishoudens zullen één van de laagste elektriciteitsrekeningen in Europa hebben. En jij hoeft er niks voor te doen. Het gaat helemaal vanzelf.

Mede mogelijk gemaakt door de Green Deal van de heer Timmermans.