Zweden heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor een Russische vader die zijn dochters wilde beschermen. De kinderen werden in Moslim pleeggezinnen geplaatst. De familie wilde naar Rusland vluchten en vond een onderdak in Polen, waar ze asiel aanvroegen.

Drie meisjes zijn door de Zweedse autoriteiten uit het ouderlijk huis weggehaald vanwege de gezondheidsproblemen van hun moeder. Hun vader had destijds geen bron van inkomen. Voor de Zweedse jeugdzorg genoeg argumenten om de kinderen af te pakken. Vervolgens kregen de kinderen pleegzorg bij Moslim gezinnen, wat eigenlijk een schending is van hun recht op onderwijs in hun eigen cultuur en religie. Ze mochten elkaar 6 uur per week zien.

De vader Denis Lisov besloot te vluchten en zijn dochters naar Rusland mee te nemen (hoe de vlucht precies begon, is mij onbekend). Hij reisde met hen door Polen toen de Zweedse autoriteiten in Warschau een poging hebben gedaan om de kinderen nog een keer weg te halen. De Poolse politie en de grenswacht wisten deze poging te voorkomen. De rechtbank in Warschau besloot dat het gezin in Polen kon blijven en volledige wettelijke bescherming kon aanvragen.

De verblijfplaats van de familie is strikte geheim. En Denis Lisov met zijn dochters zijn klaar om in Polen te blijven. Zij krijgen juridische hulp van de stichting Ordo Iuris.

Bron:
Stichting Ordo Iuris
Washington Times