Meer dan 25.000 mensen uit Polen en het buitenland kwamen zondag bijeen in het stadion van Wrocław om het gebedsevenement ‘Glorie aan Hem’ bij te wonen, een beweging die tijdens de pandemie ontstond als een manier om mensen te bereiken die opgesloten zitten in hun huizen. Het evenement bevatte optredens van verschillende artiesten en preken.

Bisschop Maciej Małyga sprak de menigte toe en benadrukte de verbinding tussen het Meer van Galilea, Jeruzalem, Wrocław en de plaatsen waar Jezus zijn glorie openbaarde.

Bovendien prees hij de betekenis van het evenement voor het opbouwen van een gemeenschap, vooral onder jongeren. Hij sprak zijn vreugde uit over het feit dat veel jongeren actief deelnamen aan de Heilige Mis in de kerk voor het evenement.

In deze tijden hebben we meer van dit soort evenement nodig.