Het Facebook-account van de partij Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid werd geblokkeerd vanwege het kritiek op de lockdowns tijdens de coronaviruspandemie en de zogenaamde vaccins. De partij Confederatie heeft een recente stijging in de peilingen waargenomen en is er nu in geslaagd haar Facebook-account terug te krijgen hoewel zij nog steeds door veel van de reguliere media in Polen aan de kant wordt gezet.

De advocaat van de partij, Michał Wawer, vertelde in een interview bij Onet.pl dat een Poolse rechtbank Facebook een jaar geleden had bevolen het verbod op het account van de Confederatie op te heffen in afwachting van de oplossing van een juridisch geschil. Het was echter erg moeilijk om Meta ertoe te brengen de uitspraak van de rechtbank daadwerkelijk te respecteren en uit te voeren.

Het oorspronkelijke besluit om het account van de Confederatie op te schorten, werd genomen nadat de partij werd beschuldigd van het overtreden van regels met betrekking tot verkeerde informatie over COVID-19 en haatzaaiende uitlatingen. De Confederatie was als partij tegen de lockdowns en de druk om zich te laten vaccineren. Afgelopen woensdag hoorde de partij van Meta eindelijk dat haar profiel zou worden gedeblokkeerd.

De partij daagde Facebook voor de rechter en eiste excuses en financiële compensatie. Volgens de partij betekent het besluit om haar account te deblokkeren dat de eerlijke concurrentie tussen politieke partijen is hersteld, aangezien toegang tot sociale media in de moderne tijd van cruciaal belang is voor partijen om met kiezers te kunnen communiceren.

De Poolse minister van Digitalisering (ja, dit ministerie heb je dus in Polen), Janusz Cieszyński, sprak zijn tevredenheid uit over het besluit en verklaarde dat het zinvol was om druk op Facebook uit te oefenen, bewerend dat de Poolse regering met succes tussenbeide was gekomen in het geschil. De Confederatie is echter sceptisch of een dergelijke interventie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ze wezen op het feit dat de Poolse publieke omroep, TVP, waarvan bekend is dat hij wordt gecontroleerd door de heersende partij, de Confederatie jarenlang heeft uitgesloten van interviews en nieuwsberichten.

Ondertussen doet de de partij Confederatie het goed in recente opiniepeilingen.

Volgens het laatste onderzoek kan de partij op meer dan 13% van de stemmen rekenen. Aangezien noch de liberale oppositie, noch de heersende partij genoeg steun zouden hebben om een meerderheid in het toekomstige parlement te behouden, zou dit betekenen dat de Confederatie na de algemene verkiezingen van dit najaar het machtsevenwicht positie zou kunnen krijgen.