De jeugd uit Polen en Europa woont het Christelijke Feest van het Leven in het plaatsje genaamd Kokotek bij. Dit festival is een kans voor jonge mensen om zichzelf te ontdekken en dichter bij religie te komen, zodat ze hun leven vroom en dankbaar kunnen leiden. Dit is ook een plek voor jonge mensen om andere gelijkgestemden te ontmoeten.

“De Heilige Vader waardeert het rijke en gevarieerde programma van het Festival des Levens, dat concerten, evenementen, plezier en sportactiviteiten omvat, evenals religieuze en gebedsbijeenkomsten. Tegelijkertijd deelt hij de hoop van de organisatoren dat het een tijd van actieve zomerrecreatie voor de jongeren zal zijn, evenals een gelegenheid voor bezinning, meer zelfkennis en de ervaring van een jonge en levendige kerk, die de de geest van geloof, hoop en liefde met anderen”, aldus een brief van de Apostolische Stoel.

De foto’s zijn afkomstig van de bisschoppelijke pagina op Twitter