Op de Wislaschoorwal zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de aanleg van een kanaal. Polen wil met het kanaal de haven van Elbląg vanaf de Oostzee bereikbaar maken zonder door de Russische wateren te hoeven varen. De aanleg van het kanaal door Wislaschoorwal is belangrijk vanuit het oogpunt van de Poolse soevereiniteit en is één van de investeringen die de positie van Polen op de geopolitieke kaart zal veranderen. Is dit een verstandige geopolitieke oplossing of verspilling van geld aan een anti-Russisch project?

De Wislaschoorwal is een smalle landtong (schoorwal) van ongeveer 70 km lengte en enkele honderden meters breed die in noordoostelijke richting verloopt en het Wislahaf scheidt van de Oostzee. Het Wislahaf ligt gedeeltelijk op Pools en Russisch grondgebied (tussengebied Kaliningrad) De plannen om een scheepvaartkanaal te bouwen dateren nog uit de tijd van de koning Stefan Batory en het conflict met de vrije stad Gdańsk in de tweede helft van de 16e eeuw. Het idee verloor echter zijn bestaansreden nadat een overeenstemming met de havenstad was bereikt.

Nadat Polen zijn onafhankelijkheid in 1918 heeft herwonnen, had het land geen toegang tot het Wislahaf vanuit de haven van Elbląg. En Elbląg was ooit één van de belangrijkste havens aan de Oostzee. Behalve de afhandeling van goederen vond de productie van scheepvaart in deze havenstad plaats, in de bekende fabriek van Schichau-Werke. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de grenzen van Polen veranderden, herrees het idee van de vrije toegang tot de Baltische Zee en de noodzaak om de havenstand van Elbląg nieuw leven in te blazen. De toenmalige minister van Industrie en Handel, Eugeniusz Kwiatkowski, merkte destijds op dat één van de belangrijkste economische projecten voor Polen was de aanleg van het kanaal dat de directe verbinding tussen de havenstad Elbląg en de Oostzee garandeerde.

Omdat de Poolse politieke besluitvormers afhankelijk van Moscow waren, moesten deze plannen helaas nog een halve eeuw wachten. En als gevolg ervan verloor de haven Elbląg aan belang. De discussies over de aanleg keerden in 2006 terug, toen de regering van Recht en Rechtvaardigheid deze investering begon voor te bereiden. De volgende regeringsformatie van de Burgerplatform blokkeerde de investering en hiermee de ontwikkeling van deze regio, hoewel er veel voorstaanders van dit project tussen de leden van de Burgerplatform waren.

Na 2015 en na de machtswisseling kwam het onderwerp weer terug. De minister van Maritieme Economie en Binnenvaart, Marek Grubarczyk, werd de aangewezen persoon om de uitvoering van de investering te realiseren. Gedurende vier jaar werden de benodigde documenten en rapporten verzameld. Deze documentatie bevatte een nauwkeurige analyse met betrekking tot de milieu-impact, ferromagnetisch en archeologisch onderzoek. Deze tijd werd ook besteed aan het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

In 2019 werd er een aanbestedingsprocedure gehouden waarbij een opdrachtnemer van de investering werd geselecteerd. Er is een overeenkomst met twee uitvoerders getekend: een Pools bedrijf NDI uit Sopot en het Belgische bedrijf Besix.

In februari 2020, nog in de wintermaanden, werden er bomen gekapt om de vogels en dieren in de lente- en zomermaanden niet te storen. Alles geschiedde in overeenstemming met de procedures die onder meer van toepassing zijn bij de aanleg van wegen of hoogspanningslijnen. De aanleg van het kanaal zal ongeveer 100 miljoen euro bedragen. En de kosten voor het onderhoud van het kanaalinfrastructuur wordt op 700.000 euro per jaar ingeschat.

De aanleg van dit kanaal zal de toegang tot de haven van Elbląg aanzienlijk verbeteren en Polen vrije toegang tot de Oostzee garanderen, waarbij de door Rusland gecontroleerde Straat van Baltiysk omzeild kan worden. Dankzij deze oplossing zal de haven van Elbląg meer en meer ladingen van goederen kunnen ontvangen, wat ten eerste bevordelijk is voor de ontwikkeling van deze stad en het creëren van nieuwe investeringen en nieuwe banen in de regio. Ten tweede zullen de havens van de Driestad ontlast kunnen worden. Het zal ook ten goede komen van het toerisme in dit noord-oostelijke gebied van Polen.

Het einde van de werkzaamheden is gepland voor 2022, dan zullen de eerste schepen kunnen varen.

Aanleg van het kanaal door Wislaschoorwal