De meeste Polen willen Oekraïne nog enigszins helpen, maar de steun is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het laatste onderzoek.

De peiling, uitgevoerd de Universiteit van Warschau en de Universiteit van Economie en Humane Wetenschappen in Warschau, toonde een groeiende ontgoocheling onder de Polen aan: 85% van de respondenten wil nog steeds Oekraïne helpen maar niet onvoorwaardelijk. In slechts vijf maanden tijd daalde het percentage Polen dat sterk voorstander is van hulp aan Oekraïne tijdens de oorlog van 62% naar 42%. Het aantal Polen dat enigszins voorstander is van Poolse hulp aan Oekraïne daalde van 47% in januari naar 35%.

Daarentegen wijst een kwart van de Polen helemaal af om extra hulp te bieden aan Oekraïne. Tevens zijn steeds meer Polen van mening dat hulp tot op zekere hoogte moet worden verleend, hier wordt een stijging van 38% naar 50% waargenomen.

Bovendien is een meerderheid van de Polen nu tegen het verstrekken van gratis onderdak en/of maaltijden aan Oekraïense vluchtelingen, of zelfs tegen het toestaan dat ze zich na de oorlog in Polen mogen vestigen. Het aantal Polen dat wil dat Oekraïners na het einde van de oorlog naar hun eigen land terugkeren, is gestegen van 53% in januari 2023 naar 70% in de laatste peilingen.

Uit het onderzoek blijkt een sterke afkeuring van de sociale steun die Polen heeft geboden aan Oekraïense vluchtelingen. In totaal 60% van de respondenten is nu tegen een gelijke toegang tot uitkeringen van die Polen na jaren gewerkt te hebben, kunnen genieten.