De Tweede Kamer in Polen zal zich vandaag al bezighouden met het controversiële wetsvoorstel met betrekking tot de zogenaamde ‘speciale oplossingen om de COVID-19-besmettingen tegen te gaan’. In dit westvoorstel lezen we (naar eigen vertaling):

Een ambtenaar doet geen afbreuk aan zijn verantwoordelijkheden of schendt de toepasselijke wetgeving niet als hij in het algemeen belang handelt om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

De uitdrukking ‘algemeen belang’ is zo algemeen dat een ambtenaar zich eigenlijk altijd achter deze wet kan ‘schuilen’. Dit wetsvoorstel is te meer opmerkelijk want het had net zo goed geformuleerd kunnen worden ‘degene die een misdaad begaat, pleegt geen misdaad’. Over dit wetsvoorstel heb ik in dit bericht geschreven.

Dit wetsvoorstel houdt in dat een ambtenaar of een politicus elke actie mag ondernemen onder het mom van de bestrijding van het coronavirus en niet aansprakelijk gesteld zou worden voor zijn handelingen. Deze wet, indien aangenomen, zou in feite straffeloosheid van de ambtenaren in Polen garanderen.

Als dit westvoorstel aangenomen wordt, is het een kwestie van tijd voordat deze tikkende bom ontploft en het openbare leven in Polen besmet met corruptie en misbruik van politieke en administratieve macht.

Alleen de Tweede Kamerleden van de Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid hebben keihard gewerkt om de Tweede Kamerleden van andere partijen te overtuigen dat dit westvoorstel straffeloosheid van de ambtenaren zou betekenen onder het mom van de strijd tegen Covid-19! Uiteindelijk gaf de Tweede Kamervoorzitter toe en trok het voorstel uit de beraadslagingen terug.