Inflatie domineert momenteel het economische nieuws in Polen. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek in Polen (GUS – Główny Urząd Statystyczny) bedroeg de inflatie in maart 10,9%. Hiermee is de inflatie licht gestegen ten opzichte van februari van dit jaar. Niet alle prijzen stijgen even sterk.

Het inflatiecijfer was al meer dan 20 jaar stabiel in Polen. Direct na de val van het communisme in 1989 en 1990 ging de inflatie door het dak (350% en 685% respectievelijk) als gevolg van de noodzakelijke economische hervormingen. Het laatste tweecijferige getal was in het jaar 2000 genoteerd 10,1%. In 2015 en 2016 was zelfs een deflatie door het Poolse CBS gemeten.

Hoogste inflatie in Polen in 21 jaar bron

In het onderstaande grafiekje kun je de ontwikkeling per maand zien van de afgelopen twee jaar. Er is een duidelijke forse stijging sinds november 2021. In 2022 is de inflatie als volgt gemeten:

januari 9,4%
februari 8,5%
maart 10,9%

De hoogste prijsdynamiek werd bereikt in de categorie brandstof: gas 49,2%, LPG 35,3%, benzine 29,2%. Zeer grote prijsstijgingen werden genoteerd voor veel voedingsproducten, waarbij kippenvlees 32% duurder werd. Daarnaast is er een prijsstijging van 23% voor rundvlees gemeten. Voor suiker en olie moet men meer dan 24% en voor brood bijna 18% meer.

De Poolse regering probeert deze situatie te corrigeren door verlagingen van de btw-tarieven geldig vanaf 1 februari t/m 31 juli 2022.